Introduksjonsprogrammet

Kort fortalt

  • Introduksjonsprogrammet er obligatorisk for nyankomne flyktninger og innvandrere.
  • Programmet skal gi deltakerne opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og forberede dem til arbeid eller videre utdanning. 

Om introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et obligatorisk program for nyankomne flyktninger og innvandrere. Programmet foregår på heltid. Deltakerne får opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedes til arbeid eller videre utdanning. 

NAV innvilger introduksjonsprogrammet, mens Nordre Follo kommune har ansvar for å gjennomføre programmet. 

Hvor finner du mer informasjon?

Se Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Slik søker du

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å søke på introduksjonsprogrammet. Se kontaktinformasjon under. 

Kontaktinformasjon

Se også Kontaktinformasjon