Skolehelsetjeneste

Kort fortalt

 • Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i Nordre Follo kommune.
 • Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.
 • Skolehelsetjenesten følger et helseprogram for de ulike trinnene i grunnskolen. 
 • Tjenesten er gratis.

Hva er skolehelsetjenesten?

De fleste barn og unge har behov for råd og veiledning i forbindelse med små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen og videregående skole. 

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever i Nordre Follo. Det er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0-20 år.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. 

Hva tilbyr skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Helsesykepleiertjeneste (het tidligere helsesøster) på alle skoler
 • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
 • Helseopplysning individuelt og i grupper
 • Undervisning og rådgivning
 • Foreldreveiledning
 • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
 • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Helseprogram i grunnskolen

Alle elever følger får tilbud om faste undersøkelser og vaksiner på ulike trinn i grunnskolen. 

Her finner du  helseprogram i grunnskolen

Våre samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten samarbeider med:

 • Skoler og barnehager
 • Helsestasjoner
 • PPT
 • Forebygging og tiltak
 • Hjelper`n
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Barnevern
 • Friskliv
 • Fysioterapeuter
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Familievoldskoordinator
 • Samordning av lokale tiltak (SLT)
 • Politi

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolehelsetjenesten på den enkelte skole eller avdelingsleder for Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom.

Turid Korsbø Undset
Avdelingsleder for Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom, Nordre Follo

Telefon: 90 51 69 56
E-post: Turid Korsbø Undset