Foreldreportalen

Kort fortalt

  • Registrer kontaktinformasjon.
  • Se oversikt over fravær, merknader og terminkarakterer.  

Opplysninger om barn du har ansvar for

I portalen kan du som foresatt blant annet få oversikt over fravær og merknader som er registrert på barn du har ansvar for, samt terminkarakterer når disse blir lagt ut. Det er kun terminkarakterer fra inneværende termin som vises i portalen.

Kontaktinformasjon

Skolen bruker informasjon fra portalen for å få kontakt med foresatte. Det er derfor viktig at alle sjekker informasjonen som ligger inne i systemet og eventuelt oppdaterer det som er feil.

Du kan kun endre informasjon som mobilnummer og e-post. Navn og adresse hentes automatisk fra folkeregisteret. 

Logg inn i Foreldreportalen

Dere logger dere inn i løsningen via ID-porten: 

Foreldreportalen