Alternativt opplæringstilbud

Kort fortalt

  • Nordre Follo har en rekke alternative opplæringsarenaer for elever som ikke kan følge den vanlige undervisningen. 
  • En alternativ opplæringsarena kan gi et tilbud utenfor nærskolen til elever med store sammensatte vansker.

Hva er et alternativt opplæringstilbud?

En alternativ opplæringsarena kan gi et tilbud utenfor nærskolen til elever med store sammensatte vansker.

Hvordan kan jeg søke om plass?

Ta kontakt med nærskolen og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for å drøfte muligheten for en plass i en alternativ opplæringsarena for ditt barn.

Alternative opplæringstilbud

Følgende alternative opplæringsarenaer finnes i Nordre Follo:

  • Vevelstadåsen skole - Toppen
  • Sofiemyr skole – Sofiemyråsen ressurssenter
  • Ski ungdomsskole – Gjedsjø PPO
  • Ingieråsen skole – AO Skogsland
  • Hebekk skole – avdeling for elever med autismeforstyrrelser
  • Flåtestad skole – Østre Greverud gård
  • Follo Barne- og ungdomsskole (interkommunal, Nordre Follo er vertskommune)

Ansvaret for de alternative opplæringsarenaene i Nordre Follo er lagt til rektor på tilhørende skole.