Viktig med god start i barnehagen

Mange småbarnsforeldre har nylig søkt om barnehageplass. For noen er det første gang og mange spørsmål melder seg.

Hvordan er egentlig barnehagehverdagen? Hva gjør de ansatte hvis barnet ikke slår seg til ro? Og hva med alt det praktiske som klær, mat, sykdom osv.?

Vi møter Aksel og pappa Thomas, som akkurat har startet i pappapermisjon. Thomas og samboeren har søkt om barnehageplass for første gang og håper på plass i nærheten av der de bor.  

Her er det flere barnehager å velge mellom, så Thomas og Aksel spurte om å få komme på besøk i noen barnehager før søknadsfristen gikk ut.

Lekens betydning

Vi var med Aksel og Thomas til Vestliveien barnehage, hvor vi ble tatt godt imot av styrer Svana Hildebrandt. Hun viste oss rundt i barnehagen, som bar tydelig preg av februar måned med både karneval og samenes nasjonaldag. Vi kunne også se at vann har vært tema og en rød tråd i barnehagen det siste halvåret. Vegger og tak var prydet med fargerikt og kreativt materiell, hvor vann, sjø, sjødyr, samenes flagg, klovneansikter og katter vitnet om mye lek og aktivitet. Svana poengterer lekens betydning i barnehagen.

- Leken er utrolig viktig i barnas verden. Barna lærer og utvikler seg gjennom leken, både når det gjelder språk, motorikk og sosial kompetanse. Gjennom lek og undring utvikler barna kreativitet og lærer hvordan de skal forholde seg til andre mennesker.

Thomas og Aksel.jpg

Viktig å se det enkelte barn

- De voksne i barnehagen jobber på barnas lekeplass. Her skal de være veiledere for barna. Barn skal bli sett og møtt. Samtidig skal de ansatte sette grenser på en omsorgsfull måte og vise at vi vil barna vel, sier Svana.  

- I barnehagen benytter vi «Trygghetssirkelen», et verktøy som hjelper oss til å forstå barna behov, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte behovene. Barnehagen er opptatt av å se det enkelte barn, anerkjenne følelser og møte barna der de er. Barna skal møte en trygg havn i personalet.

Plan for «overganger»

Det er viktig å gi barna en god start i barnehagen. Det samme gjelder når de skal over på ny avdeling eller begynne på skolen. Nordre Follo kommune har derfor en egen plan for «overganger», og Vestliveien barnehage har jobbet mye med dette temaet. 

- Når barnet for plass i barnehagen får de et velkomstbrev fra pedagogisk leder på avdelingen. Her står det hvem som er barnets primærkontakt ved barnehagestart og at vedkommende vil ta imot barnet den første dagen. I brevet er det også informasjon som foreldrene trenger til barnehagestart og det står litt om hvordan barnehagen praktiserer tilvenning, sier Svana.  

- I fjor gjennomførte barnehagen et foreldremøte i mai/juni, noe som var meget vellykket. Det vil vi fortsette med. På foreldremøtet forteller vi om barnehagen og foreldrene kan spørre om alt de lurer på. Barnehagen praktiserer også besøksdager. De nye barna får lov til å komme på besøk flere ganger i løpet av mai/juni. Da kommer de sammen med sine foreldre for å bli kjent med hverandre og barnehagen. Kommunen har også et eget informasjonshefte, som forteller om alt det praktiske nye foreldre ofte lurer på, f.eks. klær og utstyr, mat, sykdom, medisiner, ferie og fravær, levering og henting mm.   

Trygg og god start

- Når barnet begynner i barnehagen, legger vi til rette for en trygg og god start. Dette skjer i samarbeid med foreldrene og vi anbefaler at de er sammen med barnet de første dagene. Barnet må få tilstrekkelig tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og de andre barna. Tilvenningen tar vanligvis fra tre til fem dager, men noen barn trenger litt lenger tid. Vi ser an hva hvert enkelt barn har behov for, sier Svana.

- Ansatte ringer eller sender en melding hvis avskjeden har vært vanskelig, og vi ringer alltid hvis det har skjedd noe som er viktig for foreldrene å vite.

- Tilknytningspersonen inviterer til oppstartsamtale etter at barnet har begynt i barnehagen for å bli kjent og få viktig informasjon om barnet/familien. Gjennom året har barnehagen foreldresamtaler og foreldremøter. Har foreldre behov for en samtale, finner vi alltid tid til det, sier Svana.

- Å begynne i barnehagen er ofte slitsomt for barn. Det er mange inntrykk og mye nytt å forhold seg til. Barna blir derfor ofte slitne etter en dag i barnehagen i starten. Det kan derfor være lurt å legge til rette for litt kortere dager og ikke ha fult program om ettermiddagen. På den måten får barna tid til å hente seg inn og de får til en god start.

Barnehagehverdagen

Thomas lurer blant annet på hva som skjer i løpet av barnehagehverdagen, om barna ofte er på tur i nærmiljøet, hvordan de følger opp barn som er litt lei seg og ikke minst hva barnehagen forventer av foreldrene.

Svana forteller at dagen starter med frokost for de som ikke har spist hjemme. Så følger lek, aktiviteter, lunsj, sovetid og mere lek og aktiviteter.

- Barna er mye ute og alle avdelinger har en turdag i uken. Alle barnehagen i Nordre Follo jobber med trafikk og turer i nærmiljøet egner seg godt til å snakke om hvordan vi krysser veien, oppfører oss som fotgjengere og hva de ulike skiltene betyr. Det er kort vei til golfbanen og marka, og naturen er et fint sted for utforsking og læring.

Samarbeid med hjemmet

- Samarbeid mellom hjem og barnehage er veldig viktig. Barnehagen ønsker tilbakemeldinger fra foreldre både når de er fornøyde og når de ønsker forbedringer. Barnehagen tar utgangspunkt i barnets beste og sammen med foreldrene har vi et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 

- Det kan være sårt å levere fra seg barna sine første gang, men etter mange års erfaring har jeg sett at det går bra, avslutter Svana Hildebrandt.  

Sist endret: 10.03.2023