Vellykket gruppetilbud - Tuning in to kids

Kommunen har arrangert kurset Tunings in to kids og vi møtte en fornøyd kursleder på Tårnåsen aktivitetssenter.

På spørsmålet om en kort oppsummering av vårens kurs nevner Solveig først og fremst verdien av å gi foreldre en arena der de kan møtes og dele opplevelser og erfaringer.  

Samtale og refleksjon

- Det skje mye når folk er samlet på denne måten. Vi får tilbakemeldinger på at deltakerne får mye av å dele erfaringer og ved å delta i - og observere ulike øvelser. I individuelle samtaler kan  terapeuten få en mer fremtredende rolle enn i en gruppe, sier Solveig. 

- I tillegg står jeg virkelig inne for dette kurset og opplever ofte at det som skjer er litt som magi. Jeg er derfor veldig takknemlig for å få lov til å fasilitere noe jeg har skikkelig tro på, sier hun.  

Emosjonsveiledning   

- Mange av deltakerne uttrykker at det er krevende å håndtere sinne og angst hos barna og ønsker å utvikle ferdigheter knyttet til dette. Mye av verdien i kurset ligger i det å bli oppmerksom på og anerkjenne følelsene barna erfarer, og gi barna muligheten til å lære om de følelsene de står i. Ved hjelp av øvelser prøver vi å se situasjoner som utløser sterke reaksjoner hos barn fra deres perspektiv og hjelpe barnet med å sette ord på det som er vanskelig. 

- Vi har også fokus på at vi som foreldre skal bli mer bevisst og bedre i stand til å håndtere egne følelser, i tillegg til å trene på en såkalt emosjonsveiledende foreldrestil, sier Solveig. Mange foreldre gir tilbakemelding på at det gjør noe med ens egen holdning når man går inn i vanskelige situasjoner og at det på denne måten blir mer overkommelig, sier Solveig.    

- I en travel hverdag er det lett å ty til automatiske reaksjoner på barns følelsesuttrykk, av typen; «Det går over, ikke tenk på det», «Vil du kanskje heller leke litt med denne klossen?», «Nei, slutt og tull, det der er vel ikke noe å gråte for». Andre automatiske reaksjoner kan være å ignorere barnets reaksjon, bli ettergivende og utydelig som forelder eller være kritisk til barnets følelser.   

- Det barnet trenger, hvert fall 30 prosent av tiden, er voksne som forstår hva som ligger bak, i tillegg til å vise støtte og validere barnets følelser. På kurset lærer foreldre hvordan de kan hjelpe barnet med å uttrykke og regulere følelser og dermed få økt emosjonell kompetanse.  

Øvelser basert på egne opplevelser

- Det vi snakker om og underviser i på kurset kan gi deltakerne mange aha-opplevelser, men øvelsene er det som virkelig får deltakerne til å erfare og øve opp ferdigheter. Vi pleier å ta utgangspunkt i en situasjon en av deltakerne har opplevd siden sist. En spiller rollen som barn, en som forelder. Først spiller vi ut situasjonen slik forelderen beskriver den, deretter forsøker vi å spille den samme situasjonen med en mer emosjonsveiledende respons. Det er utrolig hvor sterkt dette kan oppleves for den som spiller rollen som barn, og det er ikke sjeldent at det kan komme noen tårer når en får oppleve av hvordan det er å bli møtt på denne måten, sier Solveig.    

- Andre øvelser er å prøve å sette seg inn i barnas reaksjoner på ulike hendelser ved å omsette dem til tilsvarende situasjoner i voksenlivet. Når et barn er redd for et monster under senga, hva kan være en lignende situasjon for oss voksne. Eller når et barn reagerer på at det plutselig flytter inn en skrikende baby som tar mye av de voksnes oppmerksomhet. Hva kan vi sammenligne det med?   

Positive tilbakemeldinger

Solveig og hennes kollega har fått mange positive tilbakemeldinger fra kursdeltakerne og vi avslutter med et par sitater:   

«Det fantastiske samspillet mellom kursholdere og deltakere er det første som slår meg. En utrolig lærerik og morsom måte å lære på. Veldig fint og nyttig at problemstillinger fra deltakernes hjemmesituasjon blir brukt på hver samling».

«Først og fremst opplever jeg at kurset er en trygg arena, både med tanke på kursholderne og måten kurset er lagt opp på. Det er god forutsigbarhet, det er rom for alle til å være seg selv og bidra med det de selv har å bidra med. Aktivitetene er varierte og åpne for at man kan sortere selv i forhold til hva man ønsker å dele. Jeg opplever at kurset har meget relevant innhold og er godt knyttet opp til hverdagens problematikk og utfordringer, noe jeg føler resulterer i at det er lettere å benytte disse tingene i sin egen virkelige verden».    

Sist endret: 13.03.2023