Hvordan vurderer vi elevene?

Hva har elevene fått ut av undervisningen? Sitter de igjen med kunnskap og kan de bruke det de har lært? Og hva og hvordan skal vi egentlig måle?

Dagens læreplaner er mer opptatt av sosiale prosesser, samarbeid og utforskning en tidligere læreplaner, mens de tradisjonelle vurderingssystemene er individbasert. Den nye vurderingsforskriften prøver å ivareta både konkrete mål i læreplanen og prosessuelle mål som å fremme læring og lærelyst.

Hvordan skal lærere manøvrere i dette landskapet? De skal også sørge for at vurdering er en integrert del av oppæringen, viser retning for elevens læring og gir et bilde av elevens kompetanse. Samtidig bør vurderingen samsvare med vurdering av elever på andre skoler i kommunen.      

Digitale medier – begrensninger og muligheter  

Vurdering er noe vi er opptatt av i Nordre Follo kommune og sammen med Universitetet i Oslo – FIKS, har vi laget filmer og refleksjonsmateriale som skolene skal benytte for å heve kompetansen på vurdering. Ideen til filmene kom da Norge stengte ned våren 2020 og alt skulle foregå digitalt.

- Vi måtte arrangere samlinger på teams for nå ut til alle lærerne og opplevde at det var vanskelig å skape aktivitet, noe som er en forutsetning for læring. Det hele ble ganske passivt, sier rådgiver Terje Stokke Nørving i Oppvekst og læring.

- For å få mer aktivitet prøvde vi oss derfor på ulike webinarer, som vi planla sammen med skolene. Dette var heller ikke særlig vellykket, blant annet fordi skolene ikke hadde tid til å følge opp slik det var tenkt. Vi ble bedt om å ta opp webinarene så skolene kunne bruke dem i etterkant, men dette kom det også lite ut av.   

- Det var da vi begynte å se på muligheten til å bruke film på en profesjonell måte. Sammen med Universitetet i Oslo sendte vi en søknad om midler til Statsforvalteren, som tente på ideen. På denne måten kunne vi inngå et samarbeid med et profesjonelt filmselskap, noe jeg tror er helt avgjørende, sier Terje.   

Fire overordnede temaer

- Vi snakket med universitetet om aktuelle temaer og endte opp med 22 punkter. Disse ble sendt til skoleledere og en referansegruppe med lærere. Til slutt endte vi opp med fire overordnede temaer:   

 • Vurdering og kompetanse
 • Vurdering skal skape lærelyst
 • Elevaktivitet inn i vurdering
 • Vurdering og skole-hjem samarbeid

Seksten filmer til refleksjon og diskusjon

- I neste omgang bestemte vi oss for å lage fire filmer om hvert tema. Filmene skulle være tettpakket, korte, konsise og

 • være spørsmålsdrevet og stimulere til arbeid og diskusjon.
 • belyse praksis for både lærere og elever.
 • vise forskning innenfor temaet.
 • være forankret i policy.

Kommunen og universitetet var også enige om å lage praksiseksemplene sammen med lærere og ha mange innslag av elever.  

De fire første filmene om vurdering av kompetanse er nå klare:

Når nye filmer er klare, legger vi dem på kommunens YouTube kanal. 

Hvordan bruke filmene i utviklingsarbeid?

- Vi har laget en pakke med forslag til hvordan filmene kan brukes på skolene. Det er viktig å se materialet samlet og ikke minst å bruke tid på å jobbe med det, sier Terje. Filmene skal ikke gi svar, men spørsmål lærerne kan diskutere og reflektere over. I refleksjonsmaterialet stilles det spørsmål som

 • hvorfor vurderer vi elevenes kompetanse?
 • hvordan viser elevene sin kompetanse
 • hva er egentlig kompetanse?

Materialet inneholder også en del spørsmål til refleksjon og samtale med lærere og elever og tips til utprøving over tid, inkludert etterarbeid og evaluering.

- Alle skolene i Nordre Follo kommune skal jobbe med filmene og støttematerialet og så langt er det tatt meget godt imot. Dette gir skoleledere mulighet til å drive utvikling på egen skole, og på skoleledernettverk i januar skal alle fortelle hva de har gjort og hvilke erfaringer de har så langt, avslutter Terje Stokke Nørving.

Materialet vil bli lagt ut på nettsiden til Universitet i Oslo og skal også gjøres tilgjengelig for andre kommuner.           

Sist endret: 13.03.2023