Høner i Hareveien barnehage

Som et ledd i barnehagens miljøprofil, har Hareveien barnehage anskaffet høner.

- I september fikk vi åtte høner og en hane. Barna har gitt dem navn og deltar i alle aktivitetene i prosjektet. De rydder, gir hønene mat og vann, sanker og vasker egg. Til sammen legger hønene ca. 50 egg i uken og de bruker vi til matlaging, forteller styrer Synnøve Eiksund Anfinsen.    

Opptatt av miljøet

- Vi er opptatt av å tenke kreativt i forbindelse med barnehagens miljøprofil. I dagens samfunn er det viktig at barn lærer at de er en del av noe større enn seg selv og bidrar til å ta vare på miljøet og naturen rundt seg. Vi er opptatt av at barn lærer å ta vare på dyr og vet hvor maten vår kommer fra, sier Synnøve.  

- Hønene bidrar også til å redusere matsvinn i barnehagen. Vi tar også vare på hønsegjødselen og bruker den på blomster, grønnsaker og planter om våren.  

Flere prosjekter

- Barnehagen startet med bier i 2017 og barna deltar i birøkterjobben, noe som er meget vellykket. I fjor begynte vi å snakke om hva vi skulle finne på videre. En av våre ansatte har egne høner i hagen, og vi hadde derfor denne kompetansen i eget hus. Vi presenterte høneprosjektet på et foreldremøte og fikk meget positiv respons, forteller Synnøve.

- Da var det bare å sette i gang. Dugnadsånden er stor både hos foreldre og personalet og vi hadde  flere dugnader for å bygge om et lekeskur til hønsehus, og ikke minst bygge selve hønsegården. Dugnad er en flott møteplass for å styrke både samhold og tillit mellom foreldre og barnehagen.  

Samskapingsprosjekt

Synnøve opplever at hønene er et positivt innslag i nærmiljøet og at barnehagen har blitt en enda mer attraktiv møteplass.   

- Vi samarbeider med foreldre og naboer, som ser etter hønene om kvelden og i helgene. Dette fungerer meget bra og de som har vakt kan ta med seg nylagte egg hjem. Det er imidlertid viktig at hønene, og kanskje spesielt hanen, ikke slippes ut av hønsehuset før kl. 8.00 på hverdagen og kl. 10.00 i helgene. Her har vi lyttet til naboene og tilpasset oss deres ønsker, avslutter Synnøve.    

Sist endret: 13.03.2023