Hjerteknappen i barnehagen

Med inspirasjon fra skolene har Hareveien kopiert «Hjerteknappen» for å gjøre det lettere for barn til å søke hjelp når ting blir vanskelig.

Barnehagen har valgt en fysisk hjerteknapp, som ligger i en liten kurv hengt på veggen. Barnet gir hjertet til den voksne som hen vil snakke med. Hjerteknappen er på denne måten et verktøy for kontakt, tidlig innsats og hjelp.  

Kort vei til trygge voksne

- Tanken om hjerteknappen var der lenge, men først i desember 2022 fikk vi satt ideen ut i livet, sier styrer Synnøve Eiksund Anfinsen.

- Vi har prøvd ut Hjerteknappen på en avdeling, og denne uken lanserer vi den på de to andre avdelingene med store barn. Testperiode startet med at vi introduserte Hjerteknappen i en samlingsstund. Vi snakket om det å føle seg trist, lei seg eller redd og at det er lurt å snakke med en voksen man er trygg på i slike situasjoner.   

Rom for å snakke om det som er vanskelig

- I en hverdag hvor det er mye aktivitet, lek og læring, kan nok barn i noen tilfeller oppleve at det ikke alltid er rom for egentid med en voksen.

Med Hjerteknappen har vi skapt dette rommet, en anledning for barna til å snakke om ting som oppleves som vanskelig.

Det kan være alt fra at foreldrene glemte «ha-med dagen» til det å miste et dyr man er glad i eller bare det å få lov å få snakke om hvordan man har det hjemme, sier Synnøve.

- Barna velger selv hvem de vil gi hjertet til, og den voksne må sette av tid til en liten samtale umiddelbart. Barnet forteller hva som er trist eller vanskelig og den voksne møter barnet med respekt og åpenhet. Hensikten er å hjelpe barnet ut av situasjonen. Noen ganger er den ene samtalen nok, mens andre ganger må vi involvere foreldre og andre virksomheter. Ved å bli tatt på alvor når man søker hjelp, vil barnet også lære at det nytter å si fra.

Refleksjon om voksenrollen

- Vi skal evaluere ordningen og bruke resultatene i arbeidet med refleksjon over de ansattes  voksenrolle. Hvem får hjertet – og hvorfor? Hva slags voksne ønsker vi å være og er vi en trygg voksen for alle barn, spør Synnøve?

Enkelt verktøy

Hjerteknappen er et enkelt verktøy som kan kopieres av alle, og barnehagen har allerede fått flere henvendelser fra andre barnehager som ønsker å ta i bruk ordningen.

- Hjerteknappen er nyttig for alle barn - i hele utdanningsløpet og den hjelper de ansatte til å ha riktig fokus og blikk for enkeltbarn i en hektisk hverdag, avslutter Synnøve Eiksund Anfinsen.  

Sist endret: 18.04.2023