Hjelper foreldre til barn som strever

Kommunen tilbyr derfor ulike typer foreldreveiledning, både i gruppe og individuelt. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

- Det kan være flere årsaker til at barn og ungdom strever i livene sine. Å hjelpe barn og unge handler ofte om å hjelpe foreldrene først. Ved å trene på å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse støtter vi både egen og barnets evne til selvregulering, sier avdelingsleder Kristian Rem.   

Jobber med miljøet rundt barnet

- De senere årene har det vært en dreining fra å snakke om et vanskelig barn, eller at barnet er problemet, til å snakke om hva vi kan gjøre med miljøet rundt barnet. Kanskje er det noe i barnet som gjør at det er vanskelig, men vi tror at de voksne rundt har mer å si for endringen enn å prøve å få barnet til å endre seg. Det tenker jeg er hele tilnærmingen i det vi tilbyr, sier Kristian. Han sammenligner barnet med en blomst som ikke trives. Det hjelper lite å gjøre noe med blomsten hvis vi ikke gjør noe med miljøet rundt!   

Foreldre som ressurs

Kristian forteller at han har jobbet i kommunen i åtte år og de første årene hørte han ofte utsagn som «NOEN må snakke med barnet mitt», «Barnet mitt har lav selvfølelse», «Barnet mitt trenger hjelp». Kristian understreker at de NOEN som skal hjelpe barnet bør være de som er nærmest barnet, ikke fagpersoner. Det dreier seg om foreldre, ansatte i skoler og barnehager.  

- Vi er her for å hjelpe dem til å håndtere ulike situasjoner. De kjenner jo barna best, men kan trenge råd, veiledning og noen gode verktøy. Jeg tror mediesamfunnet vi lever i bidrar til å skape engstelige og utrygge foreldre. De aller fleste har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å takle foreldrerollen godt nok, sier Kristian.  

Tilbyr ulike kurs

Kommunen tilbyr ulike kurs for foreldre. De er omtalt på kommunens nettside under Foreldreveiledning.   

- På kursene ønsker vi å bevisstgjøre foreldre om hvor stor kraft de har, og vi støtter og veileder dem i ulike verktøy de kan bruke. På denne måten aktiverer vi en stor ressurs og mulighet i samfunnet, samtidig som vi bidrar til at barna får et godt tilbud, sier Kristian.     

- Kursene er et lavterskeltilbud og vi opplever at deltakerne får en arena der de kan snakke om temaer de ikke snakker om andre steder. Og verdien ligger vel så mye i det de andre i gruppen bidrar med og deler, som det kursholderne formidler. For mange er det litt skremmende å delta på denne type kurs, men vi erfarer at de i etterkant sier at det å komme sammen med andre er noe av det mest verdifulle ved kurset.   

Lærer å møte barnet på følelser

Kristian forteller at hvis barn blir møtt på følelser på en riktig måte i minst 30 % av aktuelle tilfeller, påvirker dette i betydelig grad barnets evne til selvregulering og sosiale relasjoner samt emosjonell og sosial intelligens.   

- Og vi har mange virkningsfulle verktøy, bare vi blir klar over dem. Det kan være så enkelt om å si «Nå skjønner jeg at du ble lei deg». Det gir barnet opplevelsen av at følelsen det fikk var riktig og ble akseptert. Det var ikke feil av barnet å føle den følelsen.   

- Hvordan vi møter barna våre handler mye om hvordan vi har det med oss selv. Dette er også tilbakemeldinger vi får på kursene: «Dette handler jo egentlig ikke om barnet mitt. Det handler om meg. Hvorfor har igjen fortalt meg om dette før?» Sinne handler for eksempel mye om hvordan foreldre har opplevd sinne hjemme. Var det akseptert? Hvordan ble jeg møtt da jeg var sint? Hva var effekten? Ved å bli bevisst en del av disse tingene kan vi ha bedre forutsetninger for å påvirke hvordan vi er mot hverandre. For det vi vet noe om, kan vi gjøre noe med, avslutter Kristian Rem.  

Sist endret: 13.03.2023