Tilstandsrapport

Kort fortalt

  • Tilstandsrapport er en årlig rapport, som forteller om resultater og læringsmiljø.
  • Tilstandsrapporten er en del av kvalitetssystemet for skolene i Nordre Follo kommune.

Tilstandsrapport for skoleåret 2021–2022

Tilstandsrapporten beskriver arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler, og presenterer tall og resultater på et overordnet nivå. I tillegg rapporterer den enkelte barnehage og skole kort om sitt arbeid.

Tilstandsrapport for skoleåret 2020–2021

For skoleåret 2020-21 ble det utarbeidet en felles tilstandsrapport for barnehage og skole. Tilstandsrapporten beskriver arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler, og presenterer tall og resultater på et overordnet nivå. I tillegg rapporterer den enkelte barnehage og skole kort om sitt arbeid.

Tilstandsrapport for skoleåret 2019–2020

På grunn av kommunesammenslåingen 1. januar 2020, er det rapportert på resultater for henholdsvis Oppegård og Ski første halvdel av skoleåret. Indikatorer som ble målt etter 1. januar 2020, er rapportert for Nordre Follo. 

Det betyr at resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelse og gjennomføring er beskrevet for Oppegård og Ski. Standpunktkarakterer og grunnskolepoeng viser resultater for Nordre Follo.

Resultater for den enkelte skole er tilgjengelig i
Utdanningsdirektoratets statistikkbank.