Tilstandsrapport

Kort fortalt

  • Tilstandsrapport er en årlig rapport som forteller om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultater og læringsmiljø.
  • Tilstandsrapporten er en del av kvalitetssystemet for skolene i Nordre Follo.

Tilstandsrapport for skoleåret 2019-2020

Årets tilstandsrapport inneholder rapporteringer på kommunenivå. Resultater for den enkelte skole er tilgjengelige på skoleporten.no.

Kommunesammenslåing 1. januar 2020

På grunn av kommunesammenslåingen som fant sted 1. januar 2020, er det rapportert på resultater for henholdsvis Oppegård og Ski for målinger som ble gjennomført første halvdel av skoleåret. Indikatorer som ble målt etter 1. januar 2020, er rapportert på for Nordre Follo. Dette er i tråd med publisering av resultater i skoleporten.

Det betyr at resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelse og gjennomføring er beskrevet for Oppegård og Ski. Når det gjelder standpunktkarakterer og grunnskolepoeng viser tallene resultater for Nordre Follo.

Her finner du tilstandsrapport for grunnskolen i Nordre Follo kommune for skoleåret 2019-2020.