Overgang barnehage - skole/SFO

Kort fortalt

  • Vi er opptatt av trygghet og forutsigbarhet for barna. 
  • Planen gir retning for virksomhetenes arbeid med overganger. 

Samarbeid om overgang fra barnehage til skole og SFO er hjemlet i barnehagelovens §2a Plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole og Opplæringslovens §13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen.

På bakgrunn av dette har kommunen laget en felles plan som skal sørge for gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole/SFO.

Overgang barnehage - skole/SFO