Helseprogram i grunnskolen

Kort fortalt

 • Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i Nordre Follo kommune.
 • Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.
 • Skolehelsetjenesten følger et helseprogram for de ulike trinnene i grunnskolen. 
 • Tjenesten er gratis.

1. trinn

 • Legeundersøkelse og helsesamtale med lege og helsesykepleier. Undersøkelse av syn, hørsel, høyde og vekt.
 • Oppfølging etter behov.
 • Helsestund. Hvordan holde oss friske? Fysisk og psykisk helse. 

2. trinn

 • Påfyll av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
 • Klasseundervisning "Kroppen min eier jeg". 
 • Oppfølging etter behov. 

3. trinn

 • Helsestund med fysioterapeut og frisklivssentralen. Fysisk aktivitet og kosthold. Undersøke vekt og høyde.  
 • Oppfølging etter behov.

4. trinn

 • Tilbud om grupper for barn med to hjem. 
 • Klassevis undervisning ved Krise- og incestsenteret i Follo (KISiF).
 • Oppfølging etter behov. 

5. trinn

 • Klasseundervisning om psykologisk førstehjelp (psykisk helse). 
 • Oppfølging etter behov. 

6. trinn

 • Påfylling av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) ved helsesykepleier. 
 • Pubertetsundervisning i grupper. 
 • Klassevis undervisning ved Krise- og incestsenteret i Follo (KISiF).
 • Oppfølging etter behov. 

7. trinn

 • Vaksine mot livmorhalskreft (HPV, humant papillomavirus). 
 • Oppfølging etter behov. 

8. trinn

 • Individuell helsesamtale. Undersøke vekt og høyde. 
 • Undervisning om psykisk helse. 
 • Oppfølging etter behov. 

9. trinn

 • Undervisning om seksualitet og rus. 
 • Undervisning om vold i nære relasjoner. 
 • Oppfølging etter behov. 

10. trinn

 • Påfyll av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. 
 • Undervisning med fysioterapeut: Ta gode valg. 
 • Oppfølging etter behov.