PIN-koder på elevenes Ipad

Kommunen er opptatt av digital sikkerhet og personvern, og styrker nå ordningen med PIN-koder på Ipadene til elever og ansatte.
Illustrasjonsfoto

Skolene har hatt ulik praksis på dette området, men heretter vil IKT-avdelingen ha ansvar for et felles sentralt system for alle skolene i kommunen.   

Ordningen iverksettes torsdag 16. september kl. 09.00

De ansatte på skolen vil snakke med barna om digital sikkerhet og lære dem å lage gode firesifrede PIN-koder. Denne dagen skal elevene selv legge koden inn på iPaden med veiledning fra læreren. Det er derfor viktig at alle elever har med iPad på skolen. De elevene som allerede har en god PIN-kode, kan beholde denne. Snakk gjerne med barna om aktuelle PIN-koder i forkant, en kode som både er vanskelig for andre å gjette og som barnet vil huske.  

PIN-koden kan oppbevares på skolen

For elever på 1. – 4. trinn kan det være vanskelig å huske en PIN-kode, og vi oppfordrer foreldrene til å oppgi koden til kontaktlæreren, som vil oppbevare koden trygt i henhold til sikkerhetskravene. Koden kan f.eks. sendes med elevene på en lapp, eller på annen måte etter avtale med lærer. Av hensyn til GDPR anbefales det ikke å sende koden digitalt.

Ordningen styres av IKT-avdelingen og følgende retningslinjer gjelder:   

  • Det vil ikke være mulig å deaktivere PIN-koden i innstillinger.
  • PIN-koder som ikke samsvarer med sikkerhetskravene (1234, 1111, 2222 osv.) blir endret.
  • De som har satt opp pålogging med fingeravtrykk blir også bedt om å sette PIN-kode.
  • Hele grupper eller klasser kan ikke ha samme PIN-kode.
  • Elevene velger firesifret PIN-kode.
  • Hvis brukeren taster feil PIN-kode fem ganger blir vedkommende utestengt i ett minutt.

Sist endret: 01.11.2021