Vi vil at alle skal ha det bra

Hjerteknappen er et lavterskeltilbud for de som trenger noen å snakke med. Knappen er tilgjengelig for alle elevene på Teams.

Nå har skolehelsetjenesten også fått en digital åpen dør 

Pandemien har lenge hatt innvirkning på barn og unges dagligliv i større eller mindre grad. ​​​​​​​Både opplæring, fritidsaktiviteter, faglig og sosial utvikling hos elevene har blitt påvirket. Vi vet at mange barn og unge er preget av dette og at noen kanskje strever mer enn vi er klar over. 

Krigen i Ukraina berører oss alle. Mange barn og unge er bekymret og redde for krigen. Vi voksne må ta dette på alvor og snakke med barna. 

Lavterskeltilbud 

Barna kan lett komme i kontakt med helsesykepleier på skolen for en samtale om hvordan de har det. Skolehelsetjenesten kan kontaktes enten ved å komme direkte til helsesykepleier på skolen eller ved å trykke på Hjerteknappen. 

Hjerteknappen er tilgjengelig for alle elevene på Teams, som et lett tilgjengelig digitalt ikon. 

Samarbeid 

Når eleven har trykket på Hjerteknappen blir de kontaktet av helsesykepleier og sammen finner de ut av veien videre. 

Oppvekst og læring har hatt Hjerteknappen som et pilotprosjekt i juni 2021 og fra 1. desember er den tilgjengelig for alle elever i Nordre Follo.  

Sist endret: 08.03.2022