Endring av gårdsnummer i forbindelse med kommunesammenslåing

Kort fortalt

  • Eiendommer i Oppegård har fått nye gårdsnummer fra 1. januar 2020. Det samme gjelder eiendommer fra Tandbergløkka som er overført til Nordre Follo kommune.
  • I tidligere Ski kommune bevares alle gårdsnummer og ingen endres dermed ved kommunesammenslåing.

Kommunesammenslåing - konsekvenser for eiendommer

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Ski og Oppegård kommuner, er det per 01.01.2020 utført endring på gårdsnummer i gamle Oppegård kommune og eiendommene på Tandbergløkka som er overført til Nordre Follo kommune. 

Nytt kommunenummer

Fra og med 01.01.2020, er kommunenumrene Ski 0213 og Oppegård 0217 utgått og erstattet med Nordre Follo kommune med kommunenummer 3020.

Nye gårdsnummer

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds‐ og bruksnummer i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Kartverket krever at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer.

I tidligere Ski kommune bevares alle gårdsnummer og ingen endres dermed ved kommunesammenslåing.

I tidligere Oppegård kommune endres de eksisterende gårdsnumrene til 200-serie i samsvar med tabell.

På Tandbergløkka endres de eksisterende gårdsnumrene til 300-serie i samsvar med tabell.

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-15.00 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178