Svartskog kolonial - detaljregulering

Svartskog Kolonial er et kulturminne og et viktig samlingssted på Bålerud. Tomten har en størrelse på 3700 m2 og hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for  en ny enebolig på eiendommen.

Om planen 

Svartskog Kolonial er et kulturminne og et viktig samlingssted på Bålerud. Tomten har en størrelse på 3700 m2 og hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for  en ny enebolig på eiendommen. 

Gjeldene planer for området er kommuneplanen 2019-2030 og reguleringsbestemmelsene for Bålerud-, Rødsten- og  Bekkenstenområdet vedtatt 30.06.2015. Det er viktig at nye fremtidige anlegg hensyntar den eksisterende bevaringsverdige bebyggelsen på eiendommen.

Planen utarbeides av Kvernaas Arkitekter AS.

Prosessen hittil 

Det ble hold oppstartsmøte den 13.12.2018 og planoppstart for detaljreguleringen ble varslet den 06.02.2019.

Videre saksgang 

Planen skal opp til politisk behandling i Nordre Follo kommune etter at forslagsstiller og plankonsulenten har levert sitt endelige reguleringsforslag. Det er ikke fastsatt dato for den politiske behandlingen.  

Saksdokumenter 

Referat fra oppstartsmøte  

Varsel om oppstart 

Se alle saksdokumenter her

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune:
Sara Okhovat 
Epost: sara.okhovat@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 27.04.2021