Sofiemyrveien 10 - detaljregulering

Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for plasskrevende varehandel, kontor, lager, gang- og sykkelvei og parkering på eiendommen.

Om planen

Planområdet ligger sentralt på Fløysbonn, ved rundkjøringen Taraldrudveien/Sofiemyrveien/Sam Eydes vei, og er på 6,9 dekar.

Området inneholder i dag en lagerbygning som kombinerer lager og kontor, og en telthall som fungerer som lager. Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for plasskrevende varehandel, kontor, lager, gang- og sykkelvei og parkering på eiendommen.

Les mer om planen

Sentrale dokumenter

Kontaktinformasjon 

Sigrid Bjørkum, Crux Arkitektur AS, tlf. 970 61 299.
Adresse: Tromsøgata 5B, 0565 Oslo 

Saksbehandlere i Nordre Follo kommune  

Sist endret: 27.04.2021