Ny barneskole på Sofiemyr - detaljregulering

Nå starter planarbeidet for ny barneskole på Sofiemyr. Forslagsstiller er Nordre Follo kommune. Plankonsulent er Norconsult AS.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en ny barneskole for opp mot 784 elever med tilhørende skoleanlegg. En annen viktig forutsetning for planarbeidet er å sikre verdifull vegetasjon i skråningen mot vest og sikre trygg skolevei. Planområdet omfatter ca. 70 daa. Formålet er i samsvar med overordnet plan og er derfor ikke konsekvensutredningspliktig.  

Kom med innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet som nå skal starte.

Send ditt innspill til Norconsult AS, Trøgstadveien 4 B, 1830 Askim eller til marius.l.sandli-odegaard@norconsult.com. Merk innspillet med "Detaljregulering ny barneskole på Sofiemyr".

Fristen for å komme med innspill til det kommende planarbeidet er 22.10.2021.  

Saksdokumenter

Her finner du dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart:

Planinitiativet ble gjennomgått i oppstartsmøtet.

Prosessen hittil

Forslagsstiller og plankonsulenten hadde oppstartsmøte med kommunen 31.8.2021. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet kan du se under fanen «Saksdokumenter» på denne siden.  

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill. Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring. 

Kontaktinformasjon

Marius Sandli Ødegård fra Norconsult kan nås på marius.l.sandli-odegaard@norconsult.com.  eller telefon 90 19 96 10. Han kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen.

Sist endret: 01.10.2021