Kvartaler S5 og S6 i Ski sentrum - detaljregulering

Planforslaget legger til rette for oppføring av et kontorbygg og en boligblokk. Felles garasjeanlegg plasseres i kjelleretasje.

Om planen

Planområdet ligger i Ski sentrum, mellom rådhuset og Ski ungdomsskole. Areal som er aktuelt for ny bebyggelse ligger i gårdsrom og brukes i dag til parkering.

Det er også planlagt å rive en fløy av Rådhussvingen 7 og frigjøre arealet til byggeområde. Planforslaget legger til rette for oppføring av et kontorbygg og en boligblokk, felles garasjeanlegg plasseres i kjelleretasje.

Utearealer opparbeides med høygrad av sammenheng med tilstøtende utearealer mot vest og nord.

Prosessen hittil

Videre saksgang

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune:

Ozrenko Gacic

Sist endret: 27.04.2021