Kontakt byggesaksavdelingen

Kort fortalt

  • Før du setter i gang et byggeprosjekt, må du forstå regelverket.
  • Kommunen kan kun svare på generelle spørsmål om byggereglene.

Funksjoner og tjenester fungerer nærmest som normalt fra hjemmekontor.

Byggesaks servicekontor i Nordre Follo rådhus midlertidig ubetjent. Saksbehandling fortsetter som før. Inntil videre kan du kontakte oss på telefon, eller på e-post: 
postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Fra og med tirsdag 6. april er det ny åpningstid for byggesaks servicetelefon.

Vi er tilgjengelig på servicetelefon 47 63 83 10 følgende tider:

Tirsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.  
Torsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.

Byggesaksavdelingens rolle

Byggesaksavdelingen har plikt til å gi generell veiledning.

Vi veileder deg om reglene i plan- og bygningsloven. Mange tror at vi skal hjelpe med alle de ulike sidene i en byggesaksprosess. Som myndighet skal vi behandle søknader. Derfor kan vi ikke hjelpe til med å prosjektere, søke om eller gjennomføre tiltaket.

Hvis du trenger hjelp til byggesaksprosessen, må du kontakte en privat aktør.

Det kan være en arkitekt, entreprenør, byggteknisk rådgiver eller liknende. Trenger du råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, bør du kontakte en byggteknisk konsulent eller en advokat. Som offentlig myndighet har vi ikke lov å anbefale noen private aktører.

Når bør du kontakte kommunen?

Det er din oppgave å vurdere om tiltaket etter byggesaksregelverket er søknadspliktig og om det faktisk er mulig å gjennomføre. Hvis du for eksempel bor i blokk, rekkehus, hensynssone eller strandsonen kan regelverket være vanskelig å vurdere. I slike tilfeller kan du kontakte oss skriftlig så vi kan ta en konkret vurdering av det du planlegger.

Før du kontakter byggesaksavdelingen

Før du tar kontakt med kommunen, bør du ha klar informasjon om byggetiltaket. Det kan være kart, tegninger, skisser eller en klar beskrivelse av spørsmålene du ønsker svar på. Husk at jo bedre informasjon vi får, desto bedre veiledning kan vi gi. Ofte kan vi svare på telefon.

Vi er tilgjengelig på servicetelefon 47 63 83 10 følgende tider:

Tirsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.  
Torsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.

Du kan også besøke oss i Nordre Follo rådhus, Idrettsveien 8, 1400 Ski.

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte med byggesaksavdelingen for gjensidig informasjon om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Forhåndskonferanse er mest aktuelt for større og komplekse tiltak der regelverket kan være vanskelig å forstå. Er tiltaket søknadspliktig med ansvar, anbefaler vi at du har med ansvarlig søker på forhåndskonferansen.  

Når du bestiller forhåndskonferanse må du formulere konkrete spørsmålene om hva du lurer på og legge ved tegninger, kart og dokumentasjonen vi trenger for å svare på disse spørsmålene. Merk e-posten din med «Anmodning om forhåndskonferanse».  

For mindre tiltak kan ofte kan spørsmålene besvares av servicetelefonen vår eller via e-post. Se Kontakt byggesaksavdelingen

Bestill forhåndskonferanse       

Hva kan kommunen ikke svare på?

Byggesaksavdelingen kan ikke forhåndsgodkjenne søknader. Vi kan heller ikke på forhånd svare på utfallet av en dispensasjonssøknad eller klage.

Kontaktinformasjon 

Byggesaksavdelingen er å finne i Westgaarden like ved Nordre Follo rådhus fra våren 2020.

Gjelder fra og med 19. mars 2020:
På grunn av tiltak mot koronasmitte er servicekontoret til byggesak midlertidig ubetjent. Inntil videre ber vi om at du retter nødvendige henvendelser på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no.

I tillegg til informasjon her på våre nettsider, finner du mye informasjon på denne nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.  

Byggesaksavdelingen er tilgjengelig på telefon, med følgende åpningstider:

Tirsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.  
Torsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.

Telefon 47 63 83 10

Postadresse

Nordre Follo kommune
Byggesak
Postboks 3010
1402 Ski

Postmottak 
Telefon sentralbord: 02178