Hva gjelder for din eiendom?

Kort fortalt

  • Du kan søke på boligens adresse eller eiendommens gårds- og bruksnummer i kommunekartet. Da kan du se informasjon om eiendommen din og hvilke planer som gjelder for eiendommen.
  • Du kan sjekke om du kan bygge, hvor høyt, hvor tett og hvor på eiendommen din du kan bygge.

Funksjoner og tjenester fungerer nærmest som normalt fra hjemmekontor.

Finn din eiendom på kartet

Søk i kommunekart

Skriv inn din adresse i søkefeltet øverst på siden.

Når du har søkt opp adressen, får du opp en meny på høyre side av skjermen. Klikk på eiendommen og velg Flere kartlag nederst til høyre. Trykk på øyesymbolet for å se innholdet du ønsker å se, og på pil ned for å åpne undermenyer.

Klikk på øyesymbolet for å velge ulike kartlag.

Hvor stort kan du bygge?

Det er grenser for hvor mye du kan bygge på tomten din. Bruk denne veiviseren fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for å finne ut hvor stort du kan bygge:

Veiviser – Hvor stort kan du bygge?

Om kommunekart

Kommuner som har valgt å bli med i løsningen, gir i tillegg tilgang til ekstra kartinformasjon i kommunen, som reguleringsplaner, eiendomsinformasjon og godkjente bygg/tiltak.

Du kan slå opp ekstra informasjon på steder du er interessert i og få tilgang til eiendomsregistre, vedtak, reguleringsbestemmelser og annen informasjon fra kommunen.

Når du zoomer deg inn i løsningen, vil du – under et visst zoomnivå – få vist hvilken kommune du befinner deg i.

Hvis du venstreklikker eller presser på et punkt i kartet, vil du få opp et panel med detaljinformasjon på høyre side. Fra denne kan du starte ruteplanlegger. I tillegg får du mer informasjon om punktet du presset på hvis det er tilgjengelig i denne kommunen.

Eiendomsinformasjon

Størrelsen på eiendommen din ligger under kartlaget Eiendomsgrenser. Arealet som vises, er brutto tomtestørrelse. Det er bare den delen av eiendommen som er regulert til bolig (netto størrelse), som kan brukes til å beregne grad av utnytting. Vann- og avløpsledninger er heller ikke synlig i kartløsningen.

Du kan kjøpe situasjonskart på e-torget:

Nordre Follo e-torg

Da får du opplysninger om netto størrelse på tomten og annen nyttig informasjon til din byggesak.

Min eiendom kan du logge deg på med Bank-ID for å se relevant informasjon om din eiendom. Portalen gir deg oversikt over adresser, matrikkeldata på bygg og eiendom, eiere, heftelser, eiendomsgebyr, kart, vannmåler, septik, renovasjon og feiing.

Finn regler og bestemmelser i kartet

Klikk på Webplan nederst i menyen for å finne plandokumentene for din eiendom. Da kan du finne bestemmelsene som gjelder for din eiendom.

Du finner en detaljert brukerveiledning hvis du trykker på Hjelp.

Kontaktinformasjon

Byggesaksavdelingen er tilgjengelig på telefon, med følgende åpningstider:

Tirsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.  
Torsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.

Telefon 47 63 83 10

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Byggesak
Postboks 3010
1402 Ski

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178