Tilskuddsordninger

Kort fortalt

Næringslivet opplever store utfordringer under koronakrisen. Statlige myndigheter har satt i verk en rekke tiltak og støtteordninger for å bedre situasjonen.