Lærlingeordningen

Kort fortalt

  • Ved utgangen av 2020 hadde vi ca. 60 aktive lærlinger, i tillegg til syv ansatte i ordningen «Fagbrev på jobb». 
  • Vi har lærlinger i følgende fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, kontorfag og institusjonskokkfaget.  
  • Søknadsfristen for å bli lærling hos oss er 15. mars.

Kommunen er en stor lærebedrift

Ved utgangen av 2020 hadde vi ca. 60 aktive lærlinger, i tillegg til syv ansatte i ordningen «Fagbrev på jobb». 

En god lærlingordning og muligheter for praksisplasser er noen av tiltakene for å nå målene i kommuneplanen om å være en attraktiv arbeidsgiver og en organisasjon i utvikling. Ved å ta inn lærlinger ønsker vi å bidra til at unge mennesker får utdanning og jobb  

Vi tar imot lærlinger i flere fag

I løpet av 2020 har 33 lærlinger blitt utdannet fagarbeidere og skal ut i arbeidslivet. To av disse kommer fra prosjektet «Menn i helse». Vi er glade for å kunne gi disse menneskene et grunnlag for videre arbeidskarriere, og håper de ser tilbake på tiden som lærlinger hos oss som positiv og lærerik.  

Dette året har også 32 nye lærlinger startet på sin første periode innenfor ulike fagområder, mens 27 lærlinger har startet sitt andre år på nye læresteder. Vi har i dag lærlinger i følgende fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, kontorfag og institusjonskokkfag.    

Søknadsfristen er 15. mars  

Kommunen starter prosessen med inntak av nye lærlinger i januar hvert år. Da er vi rundt på skolebesøk for å fortelle om kommunen som lærebedrift. Vi samarbeider godt med Drømtorp videregående skole og Ås videregående skole. Vi ønsker kandidater som har bestått VG1 og VG2, og tar inn både lærlinger og lærekandidater.

I februar legger vi ut ledige læreplasser i vårt rekrutteringssystem så aktuelle kandidater kan søke. Se Ledige stillinger. Søknadsfristen er 15. mars, en felles frist for alle follokommunene.

Inntak av nye lærlinger er vanligvis avsluttet innen sommerferien, og de aller fleste nye lærlinger begynner i august.

God og gjennomarbeidet ordning

Nordre Follo kommune ønsker å «se hver enkelt» lærling og er opptatt av individuell tilpasning av krav, forventninger, informasjon og tilrettelegging i hele læreløpet. 

Våre lærlinger blir tilbudt en god og gjennomarbeidet lærlingordning, med mange ulike typer læresteder. Vi har veiledere som er stødige, tydelige og trygge i rollen, så lærlingene skal få mest mulig utbytte av læretiden og en god tid hos oss.  

Vi har gode systemer for dokumentasjon så lærlingene skal få god oversikt over arbeidet med å dokumentere kompetansemålene i læreplanen og for at veiledere og faglige ledere skal se lærlingens utvikling.  

Kontaktinformasjon

Lærlingkoordinator Lene Stubberud