Kemneren i Follo

Kort fortalt

  • Kemnerkontoret informerer og veileder innbyggere og næringsliv for å gjøre dem kjent med sine rettigheter og plikter. 
  • Kemneren i Follo er et felles kemnerkontor for Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås.

Som følge av koronautbruddet og økonomiske konsekvenser av dette, er det vedtatt endringer for satser, avgifter, regler og frister - blant annet for å betale forskuddsskatt - Se Skatteetaten.no.   

Skatteoppgjøret 2019

Innbetalinger har dessverre ikke kommet med i skatteavregningsoppgjøret for 2019. Dette gjelder for hele landet. Hvis du er berørt kan du sende en e-post til Kemneren i Follo og opplyse om navn, adresse og fødselsdato. Skriv Restskatt 2019 i emnefeltet. Du får da en ny avregning i Altinn en av de nærmeste dagene.   

Om Kemneren i Follo

Sammen med Skatteetaten skal Kemnerkontoret informere og veilede innbyggere og næringsliv så de blir kjent med sine rettigheter og plikter.

Kemnerkontoret har ansvaret for å føre kontroll med arbeidsgivere, kreve inn skatter og føre skatteregnskapet i de fem kommunene.

Blir en del av Skatteetaten

Kemneren i Follo blir en del av Skatteetaten fra 1. novemberi 2020, og vil samtidig flytte sin virksomhet fra Kolbotn. De ansatte vil flytte til  dagens omkringliggende skattekontor.

Mer informasjon finner du på regjeringen.no.

Arbeidsgiveravgift 3. termin  

Arbeidsgiveravgiften for 3. termin (mai og juni) er redusert med fire prosentenheter, og forfallet er flyttet fra 15. juli til 15. oktober 2020. Hvis du betaler avgiften med ordinær sats og til opprinnelig forfall, kan denne tilbakebetales.  

For å få beløpet tilbakebetalt må arbeidsgiver henvende seg til skatteoppkrever på e-post: Kemneren@kemnerenifollo.no.

Merk henvendelsen med «Arbeidsgiveravgift 3. termin».

For privatpersoner

Her finner du informasjon om skatt for privatpersoner.

For næringslivet

Her finner du informasjon om skatt for næringslivet

Kontakt oss

Kontakt

Telefon 02178 (09.00-15.00)
kemneren@kemnerenifollo.no

Besøksadresse
Herredshuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
(ved siden av tidligere Oppegård rådhus)

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski