Kemneren i Follo

Kort fortalt

  • Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene.
  • Etter denne datoen er det ikke lenger kemner i kommunen.

Skatteetaten 

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter. 

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten. Kommunene har fortsatt ansvar for å innkreve kommunale krav.          

Henvendelser via Altinn

Henvendelser som tidligere er sendt til skatteoppkreverkontoret/kemnerkontoret i Altinn, skal nå sendes til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076.

Postadressen til Skatteetaten er som før: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med Skatteetaten, se Skatteetaten.no 

Skatteetaten har publikumsmottak ved 56 kontorsteder i hele landet, men etatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset. Vi har nå kun åpent for henvendelser som krever pliktig oppmøte, det vil si ID-kontroll og farskapserklæringer.