Veteraner

Kort fortalt

Nordre Follo kommune ønsker å bidra til at innbyggere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt og anerkjent for innsatsen de har gjort på Norges vegne.

De fleste som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, kommer tilbake med nye erfaringer og en unik kompetanse fra konfliktområdet. Likevel er det noen som trenger oppfølging på grunn av opplevelser og hendelser fra tjenesten.

Hvem er veteraner?

Veteraner er norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks-, justis- og/eller forsvarssektoren.

Veteranplaner

Veterankontakt i Nordre Follo kommune

Veterankontakten skal bidra til å lette tilgangen til offentlige tjenester for veteranene og deres familier.

Veterankontakten kan også bidra i forbindelse med markeringer og arrangementer for veteraner.

Veterankontakten skal i tillegg være kommunens bindeledd til sentrale aktører som Forsvarets veterantjeneste, de frivillige organisasjonene som NFIOF, Camp Oscarsborg, NVIO og SIOPS og det regionale ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Sør) i tillegg til kommunens egne primærhelsetjenester.

Veterankontakt Nordre Follo

Marianne Kjær
Telefon: 66 81 92 98
marianne.kjaer@nordrefollo.kommune.no

Andre viktige kontakter

Nordre Follo IntOps-forening (NFIOF)
Leder: Steinar Eriksen
post.nfiof@gmail.com

Veteranhuset Camp Oscarsborg i Drøbak
Nettside: https://camp-oscarsborg.no/
Telefon: 92 32 67 55
post@camp-oscarsborg.no

Forsvarets veterantjeneste (FVT)
Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å ta kontakt – uavhengig av når og hvor tjenesten var.

veteraner@mil.no 
Telefon: 800 85 000

Norges veteranforbund (NVIO)
Hjelper veteraner med tiden etter endt tjeneste. Treff andre i samme situasjon. NVIO har også lokallag på Øvre Romerike.

Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)
Hjelper skadde soldater og er pådriver for god reintegrering av veteraner til det sivile samfunn.