Piano og trekkspill

Kort fortalt

Lær å spille piano og trekkspill hos oss – det gir deg musikalsk glede og teknisk mestring

Piano

Ønsker du å oppleve mestring og glede ved å spille et instrument?

Vi kan gi deg

 • gode ferdigheter på piano – uansett ambisjonsnivå.
 • individuelt tilpasset undervisning hvor du kan bruke din musikksmak og samtidig bli presentert for nye sjangre, komponister og stiler.
 • fordypning som gir grunnlag for videre musikkstudier dersom du ønsker det.
 • muligheten til å delta i et aktivt kulturliv.

Alle kan søke om plass i kulturskolen. Barn og ungdom mellom 8 og 20 år blir prioritert.

Undervisningen

Undervisningen foregår ukentlig som enkeltundervisning eller gruppeundervisning. Det er faglærer som legger en god timeplan og setter sammen grupper. Helt fra starten vil vi jobbe parallelt med solospill og samspill, som ofte er prosjektbasert.

Ved små eller store prosjekter kan det bli endringer i timeplanen. Foresatte får beskjed av den enkelte faglærer.

Innhold

I pianoundervisningen gir vi elevene muligheten til å

 • uttrykke seg musikalsk ved hjelp av instrumentet.
 • utvikle tekniske ferdigheter.
 • utvikle gehør og rytmesans.
 • lære noter og musikkteori.
 • lære musikk fra mange sjangere og tidsepoker.
 • sille etter gehør og prøve improvisasjon.

Undervisningen blir hele veien tilpasset elevens nivå og progresjon.

Opptredener

Elevene får mulighet til å delta på opptredener og konserter, og lærer de ferdighetene som trengs for å opptre foran et publikum. Slik blir det en positiv og lærerik opplevelse med musikkglede og mestring i sentrum.

Øving og eget instrument

En stor del av læringen skjer mellom pianotimene og det er derfor viktig at voksne hjemme legger til rette for at elevene øver hver dag. For å kunne øve hjemme må eleven ha eget instrument, akustisk piano eller el-piano. Dette kan være et el-piano, men instrumentet må ha fullt klaviatur (88 tangenter) og veide tangenter. Ta kontakt hvis dere trenger hjelp til å skaffe et instrument.

Gradsdiplomer

For de som ønsker ekstra utfordringer, har vi laget retningslinjer for diplomer på syv nivåer. Det er faglærer i samarbeid med eleven som avgjør hvem som skal ta gradsdiplom.

Pianoorkester

Pianoorkester = 2 lærere – 8 pianoer – maks 12 elever – 140 fingre. Pianoorkester er et prosjektbasert samspilltilbud for pianister. Prosjektet går over 12 uker og avsluttes med en konsert. Pianoorkester kommer i tillegg til instrumentalopplæringen. Det er faglærer som anbefaler elever til dette samspillet.

I pianoorkesteret

 • blir vi bedre til å lese noter.
 • lærer vi oss å følge en dirigent.
 • trener vi oss til å lytte.
 • blir vi kjent med andre pianister.
 • spiller vi musikk fra mange tidsepoker og i forskjellige sjangere.
 • spiller vi konserter og har det kjempegøy.

Trekkspill

 • Spill trekkspill og bli kjent med musikk i alle sjangere.
 • Du kan leie trekkspill på kulturskolen

Undervisningen

Undervisningen foregår som enkelttime eller gruppetime.
I undervisningen vil elevene få opplæring i mange ulike sjangre, til alt fra klassisk musikk og folkemusikk/gammeldans til latinske rytmer, argentinsk tango, franske musettevalser, filmmusikk og populærmusikk. Undervisningen foregår både etter noter og på gehør.

Elevene vil under opplæringen spille korte og pedagogiske verker, som er egnet for å utvikle teknikk og musikalitet.
Etter noen år med erfaring fra spillingen kan elevene oppleve en ny musikkverden som de vil ha med seg i resten av livet og som vil gi dem stor glede.

Fokus i undervisningen er at elevene opplever mestring og glede i eget spill, at de kan utvikle og formidle sine kunstneriske evner og at de kan samarbeide i samspill med andre elever.

Om instrumentet

Det finnes både knappetrekkspill og pianotrekkspill. Vi anbefaler knappetrekkspill, men har også pianotrekkspill til utleie. Fordelen med knappesystemet er at knappene ligger mye tettere enn pianotangentene, og man når derfor over et større omfang.

De minste trekkspillene passer til barn mellom 6 og 12 år. Etter hvert bør de kjøpe større instrumenter, noe vi kan hjelpe dere med.

Læreplaner

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Send søknad

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni dersom du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 45 84 84 73