Kulturskole

Kort fortalt

Kulturskolen skal

 • gi elevene opplæring i samsvar med egne evner og forutsetninger.
 • utvikle elevens kunstneriske og skapende evner.
 • fremme forståelse for kunst som en allmennmenneskelig uttrykksform.
 • utvikle elevens evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger.
 • være en ressurs for skolen og kulturlivet.
 • legge til rette for samhandling på tvers av kunstfagene.

Kulturskolen i Nordre Follo

Kulturskolene er et tilbud til barn og unge som vil lære å spille et instrument, synge, lære drama/teaterlek, animasjon, dans og film. I tillegg kommer visuelle kunstfag, kor og tilrettelagt undervisning.

Vi har dyktige, høgskoleutdannete pedagoger og tilbyr undervisning i et trygt, kreativt og stimulerende miljø.

Nordre Follo kulturskole har tre baser:

 • Base Kontra, Drømtorpveien 31, 1400 Ski
 • Base Dans, Idrettsveien 14, 1400 Ski
 • Base Kolben, 3. etasje, Strandliveien 1, 1410 Kolbotn 

Undervisningssteder

 • Base Kontra
 • Base Dans
 • Base Kolben 
 • Tårnåsen skole
 • Kolbotn skole
 • Vassbonn skole
 • Østli skole
 • Greverud skole
 • Sofiemyr skole
 • Hebekk skole
 • Langhus skole
 • Ski skole
 • Kråkstad samfunnshus
 • Bøleråsen skole

Elevene har tilgang til systemet Speedadmin der de finner informasjon om undervisningen, konserter, forestillinger og  kontaktinformasjon til læreren.

Ressurssenter for kunst og kulturfag

Kulturskolen er et kunstnerisk og kulturelt veksthus med verdi for den enkelte og for fellesskapet. Gjennom et bredt undervisningstilbud tilrettelegger vi for utfoldelse, formidling og glede. Vi har også et utstrakt samarbeid med blant annet grunnskolen, kultursektoren, institusjoner og frivilligheten.

Reglement

Reglement for Nordre Follo kulturskole ble vedtatt av Utvalg for oppvekst, idrett og kultur 3. februar 2020.

Reglement for Nordre Follo kulturskole

Undervisningstilbud

Priser per semester 

Satser per 1. august 2020

 • Elevbetaling kjerneprogram (instr/sang), kr. 2 450 per semester
 • Elevbetaling storgrupper, kr. 1 800 per semester  
  • Drama, Tilrettelagt
 • Elevbetaling kor/ensembler, kr. 1 165 per semester
  • Barnekor i SFO-tiden
 • Dans
  • Elevplass dans (1 klasse per uke), kr. 2 475 per semester
  • Elevplass dans (1,5 klasser per uke), kr. 3 700 per semester
  • Elevplass dans (2 klasser per uke), kr. 4 450 per semester
  • Elevplass dans (2,5 klasser per uke), kr. 5 600 per semester 
  • Elevplass dans (3 klasser eller mer per uke), kr. 6 300 per semester

Vi sender faktura hvert semester.

Tilskudd til elevplass 

Kulturskolen kan søke om støtte på vegne av barn og unge, så elever som har behov for det, kan få redusert pris eller hele beløpet dekket. Foresatte må ta kontakt med Kulturskolen og Kulturskolen søker på vegne av eleven.   

Du finner mer informasjon under tilskudd til fritidsaktiviteter.

Slik søker du om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Send søknad

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni dersom du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Utmelding og re-registrering

Frist for utmelding er 1. juni, unntaksvis 1. desember. Hvis vi ikke har fått skriftlig utmelding innen fristen, må du betale full pris neste semester.  

Re-registrering for neste skoleår

I perioden 12. mai til 1. juni er det åpent for re-registrering.

Alle elever i kulturskolen må bekrefte om de skal fortsette neste skoleår. Elever som ikke har fått plass må også bekrefte om de fortsatt ønsker å stå på venteliste.

Hvis du ikke utfører re-registrering innen 1. juni, kan eleven miste plassen i kulturskolen fra neste skoleår. Logg deg inn i SpeedAdmin og klikk for re-registrering. Følg instruksene på skjermen. Vennligst logg inn og velg utmelding om du ikke ønsker å beholde plassen neste år. Da vet vi det og kan ta inn andre som står på venteliste. 

Tips til foreldre med flere barn i kulturskolen

Logg inn med ID-porten. Da kan du velge mellom barna i menyen øverst til venstre i skjermbildet.

Ta kontakt med oss hvis du ikke får logget inn. 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: Film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Prosjektet er et samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Organisering

Viken fylkeskommune har ansvar for regional koordinering og programmering. I tillegg utvikler Nordre Follo kommune et lokalt program. Alle skolene har en kulturkontakt som koordinerer DKS-tilbudene. Kulturkontakten har også ansvar for kulturvertene, elever som får viktige oppgaver i forbindelse med besøk fra Den kulturelle skolesekken.

Utøver?

Utøvere kan melde inn programtilbud til den lokale DKS-ordningen ved å fylle ut skjema for produksjonsforslag og sende skjemaet til DKS Nordre Follo. Fristen er 10. desember 2020. 

Ønsker du å sende programtilbud til den DKS-enheten hos Viken fylkeskommune, må du registrere programforslag i DKS-portalen. Fristen er 1. oktober.

Kontaktpersoner 

 • Susanne Bjørgum Torgersen (permisjon)
 • Astrid Willumsen (vikar)  
 • Torunn Forland Bjella

DKS Nordre Follo 

Les mer om DKS Nordre Follo 

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kulturskole - base Kolben

Nordre Follo kulturskole - base Kontra

Nordre Follo kulturskole - base dans

 • Fagleder dans, telefon 40 54 89 16
 • Marianne Hjertø kan treffes mandager og tirsdager kl. 09.00-12.00. Telefon 92 01 44 40
Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 45 84 84 73