Organiserte fritidsaktiviteter

Kort fortalt

Vi ønsker at flere barn og unge skal delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter og har etablert en tilskuddsordning for de som ikke har råd til å delta på slike aktiviteter.  

Oversikt over organiserte fritidsaktiviteter

Se Ung fritid/Nordre Follo 

Her kan du låne utstyr

Hva kan du få støtte til? 

Du kan få støtte til faste, jevnlige organiserte aktiviteter. Eksempler er medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og andre utgifter knyttet til en aktivitet. Kommunen gir ikke støtte til enkeltaktiviteter og medlemskontingent til treningssentre.

Hvem kan få støtte?

Barn og unge i alderen 6-18 år med bostedsadresse i Nordre Follo og som ikke har råd til å delta i en organisert fritidsaktivitet kan få støtte. Vi vurderer søknader individuelt og innvilger eventuelle søknadsbeløp helt eller delvis.   

Hvem kan søke? 

Familier og enkeltpersoner kan ikke søke selv, men kan ta kontakt med ansatte i kommunen eller den som tilbyr aktiviteten. Søkeren vurderer om barnet trenger tilskudd. For å få støtte til en aktivitet, må de som er ansvarlig for aktiviteten være registrert i frivillighetsregisteret. VI gir også støtte til kommunale aktiviteter  som kulturskole og fritidsklubb. Søknaden må inneholde navn på barnet/ungdommen, fødselsdato og samtykke fra foresatte til barn under 15 år. S

Samtykkeerklæring

Søknaden

De som tilbyr aktiviteten eller ansatte i kommunen fyller ut søknadskjemaet og sender søknaden til kommunen elektronisk. De  må sende en søknad for hvert barn. En søknad kan ikke omfatte utgifter til flere aktiviteter eller turer. Det er ingen søknadsfrist.

Søknadsskjema

Hvem behandler søknadene?

Virksomheten Folkehelse, idrett og friluftsliv mottar og vurderer søknadene etter retningslinjene for tilskuddsordningen. Vi behandler personopplysninger etter gjeldende lovverk.  

Når får du svar? 

Søker vil normalt få svar innen ti dager. Kommunen utbetaler innvilget beløp til de som tilbyr aktiviteten.

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å søke?

Ta kontakt med folkehelsekoordinator
Heidi Berentsen
Telefon: 90 10 27 08

Informasjon om ordningen på flere språk

Amharisk

Arabic

Dari

English

Farsi

Kurmanji

Pashto

Somali

Sorani

Swahili

Tigrinya

Tyrkisk

 

Kontaktinformasjon

Folkehelsekoordinator

Telefon: 90 10 27 08