Psykisk helsehjelp

Kort fortalt

 • Tilbud til mennesker som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseutfordringer.
 • Tilbudet gjelder de som bor eller oppholder seg i kommunen.

Ved akutt psykisk krise kontakter du

 • fastlegen din
 • legevakten på telefon 116 117
 • Follo akutteam på telefon 67 96 50 00

Hva er psykisk helsehjelp?

Tjenesten skal

 • hjelpe de som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseutfordringer til å mestre livet.
 • bidra til å forebygge psykiske helseutfordringer.

Hva inneholder tjenesten?

Vi gir psykisk helsehjelp tilpasset funksjonstapet sykdommen gir. Aktuelle tiltak kan være

 • kartlegging knyttet til mål, verdier, ressurser, mestringsstrategier og nettverk.
 • råd, veiledning og hjelp til å følge opp egne mål.
 • individuell oppfølging/samtaler om egen bedringsprosess.
 • kurs- og gruppetilbud.
 • primærkontakt.
 • råd, veiledning og hjelp til å forstå og mestre sykdommen. 
 • hjelp til å lage kriseplan.
 • råd og veiledning om medisiner.

Hvem kan få tjenesten?

 • Mennesker som opplever funksjonstap som følge av psykiske helseproblemer.
 • Du må bo eller oppholde deg i kommunen.

Når vi vurderer om du skal få psykisk helsehjelp starter vi med en individuell samtale og kartlegging. Vi legger vekt på evnen til egenomsorg og helsetilstand. Ut fra en faglig vurdering finner vi frem til aktuelle tjenester. Vi vurderer behovet fortløpende.  

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknadsskjema

Søknadsskjema i PDF

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller deg inn til en kartleggingssamtale innen to uker. Vi fatter enkeltvedtak ca. 2-4 uker etter samtalen. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Lover og regler

Kontakt oss

Psykisk helsetjeneste

Telefon: 66 81 50 70

Telefontid mandag–fredag kl. 09.00-15.00