Kreftkoordinator

Kort fortalt

  • En kreftkoordinator er en sykepleier med videreutdanning innenfor kreft.
  • Koordinatoren har bred erfaring fra arbeidet med kreftpasienter og med koordinering i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.
  • Kreftrehabilitering er et tilbud for deg som har hatt eller har en kreftdiagnose.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Vi er lett tilgjengelige for pasienter og pårørende i ulike faser av sykdommen.
  • Vi koordinerer og legger til rette for en best mulig hverdag for kreftsyke og pårørende.
  • Støttesamtaler til pårørende, deriblant barn og ungdom.
  • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere.
  • Vi samarbeider med leger i forhold til smerte, kvalme, ernæring, aktivitet og andre plagsomme symptomer.
  • Vi har informasjon om rettigheter.
  • Vi har informasjon om pasientforeninger og frivillige organisasjoner.

Aktiviteter og tilbud

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune har tre kreftkoordinatorer som du kan ta direkte kontakt med for å få informasjon, råd og veiledning. Henvisning er ikke nødvendig, og tilbudet er gratis.

Pasienter og pårørende kan ringe eller sende e-post.

Kontakt kreftkoordinator

E-post: Kreftkoordinator@nordrefollo.kommune.no

Arbeidstid: mandag-fredag kl. 08.00-15.30

Kontaktpersoner

Kreftsykepleier Ragnhild Sollid
Telefon: 95 95 17 70
Kreftsykepleier Mona Lyngdal
Telefon: 91 78 57 74
Kreftsykepleier Nina Reitan
Telefon: 93 29 90 70