Seneffekter av kreftbehandling

Kort fortalt

  • Mange opplever senskader etter avsluttet kreftbehandling. 
  • Senskader kan påvirke livskvaliteten og være en utfordring for den som er syk og de pårørende. 
  • Se tips til hvor du finner mer informasjon. 

Når man har avsluttet kreftbehandling, forventer mange pasienter og pårørende at helsen skal være som før. Men det er ikke slik for alle.

Senskader etter kreft eller kreftbehandling er ulike helseproblemer, som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager. Senskader kan være bivirkninger eller komplikasjoner som varer i mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling.

De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager. Senskader kan påvirke livskvaliteten, og noen kan oppleve at senskadene tar stor plass i livet. Det kan være en utfordring for både den som har hatt kreft og de pårørende.

Les mer om kommunens helsetjenester for kreftrammede

Mer informasjon:

Helsenorge 

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling 

Kreftforeningen