Pårørende

Kort fortalt

  • Kreft rammer ikke bare den syke, men også familie og nettverk.
  • Når noen vi er glade i blir alvorlig syk, berører det oss sterkt, følelsesmessig, praktisk og sosialt.
  • Det kan være mye å sette seg inn i og ta stilling til. Her er tips til hvor du kan finne informasjon, råd og tips.