Koronavaksine

Kort fortalt

 • Kommunen følger nasjonale retningslinjer. Det er nå anbefalt en ny oppfriskningsdose til personer over 65 år. Kommunen skal prioritere de eldste først og går nedover i aldersgruppene. 
 • Per 8. august har vi sendt invitasjon til alle over 80 år.  
 • Vi vil sende ut sms med invitasjon og lenke til å bestille time når det er din tur. 
 • Vaksinasjonen foregår i Rådhussvingen 7 i Ski, til høyre for rådhuset. Fra og med 16. august flytter vaksinesenteret til Langhuset, Gamle Vevelstadvei 34. 
 • Det er ikke åpent for drop in, du må ha avtalt time. 

Ny oppfriskningsdose til personer over 65 år

FHI anbefaler nå at personer som er 65 år eller eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine.

Per 8. august har vi sendt sms til alle over 80 år. Hvis du er over 80 år og ikke har fått sms, så kan du ta kontakt på telefon 94 01 23 10.  

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Innbyggerne skal prioriteres slik: 

 • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
 • Personer 65-74 år
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19

Du vil få sms med invitasjon til å bestille time når det er tid for din gruppe. 

Har du hatt Covid-19?

FHI anbefaler nå at personer over 65 år tar oppfriskningsdose, selv om de har hatt Covid-19. Det må ha gått minst tre uker etter gjennomgått sykdom før du får oppfriskningsdosen. 

Trenger du hjelp til å bestille time?

Det er bare de som har fått sms som kan bestille time i Helseboka nå. De må da bruke linken de har fått i sms.

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe vaksinesenteret i kommunen.

Telefon: 94 01 23 10
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 09.00-11.20 og 12.00-15.00. 

18-64 år med underliggende sykdom

Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19, er prioritert etter personer over 65 år. Dette gjelder personer med: 

 • kronisk leversykdom
 • immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • diabetes
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • demens
 • hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar, se oversikt over gruppe 1 og 2 her. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.

Er det bestemt at du skal ha en ny oppfriskningsdose, ta kontakt på telefon 94 01 23 10.

Vaksine til personer over 18 år

På grunn av retningslinjene fra FHI om at kommunen skal prioritere å gi ny oppfriskningsdose til de eldste og sykeste, må vi midlertidig stanse muligheten til å bestille timer for de som er yngre enn 80 år. Det vil komme ny mulighet til å bestille timer når de eldste har fått tilbud om oppfriskningsdose. 

Hvis du ennå ikke har tatt dose 1 og 2, så kan du ringe vaksinesenteret på 94 01 23 10 for å bestille time. 

Intervallet mellom 1. og 2. dose må være minst fire uker. Mellom 2. dose og oppfriskingsdosen må det ha gått minst 20 uker.  

Er du i tvil om intervallet, må du sjekke på helsenorge.no. Vi må dessverre avvise deg hvis du ikke har tilstrekkelig intervall.

Har du hatt Covid-19? 

Hvis du har hatt Covid-19 og fått to vaksinedoser, skal du ikke ha oppfriskningsdose. Har du fått én vaksinedose og har hatt Covid-19, anbefaler FHI at du tar en oppfriskingsdose.

FHI anbefaler nå at personer over 65 år tar oppfriskningsdose, selv om de har hatt Covid-19. Det må ha gått minst tre uker etter gjennomgått sykdom.

Vaksine til ungdom 16 og 17 år

På grunn av retningslinjer fra FHI som sier at kommunen skal prioritere å gi ny oppfriskningsdose til de eldste og sykeste, må vi midlertidig stanse muligheten til å bestille timer for de som er yngre enn 80 år. Det vil komme ny mulighet til å bestille timer når de eldste har fått tilbud om oppfriskningsdose. 

Intervallet mellom 1. og 2. dose bør være 8-12 uker. Er du i tvil om intervallet, må du sjekke på helsenorge.no.  

Ungdom født i 2005 og 2006 er anbefalt å ta to doser vaksine. 

Denne gruppen får tilbud om Pfizer-vaksine. De som har hatt Covid-19, skal kun ha én vaksinedose.

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen. De må ha med seg skjema til både 1. og 2. dose. 

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekreftelse på skatteetaten.no.  

Les mer:

Vaksine til barn og ungdom 5-15 år 

Helsemyndighetenes vurdering er at de aller fleste barn ikke har behov for vaksine. Barn vil tåle koronainfeksjon godt og få en bred og langvarig beskyttelse mot nye infeksjoner. Det er likevel et tilbud til de som ønsker det.

Barn og unge over fem år får tilbud om Pfizervaksine mot Covid-19 og kan ta en eller to doser. De må ha med samtykkeskjema, signert av begge foresatte til både 1. og 2. dose. Barn som ikke har fylt 12 år får egen barnedose av Comirnaty (Pfizer). 

Det må ha gått minst åtte uker mellom 1. og 2. dose for denne aldersgruppen. 

Covid-19 telles som en vaksinedose. De som har hatt Covid-19 kan få én vaksinedose når det har gått minst tre måneder siden gjennomgått sykdom. 

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen. De må ha med seg skjema til både 1. og 2. dose. 

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekreftelse på skatteetaten.no.  

Bestill time for barn 5-11 år:

På grunn av nye retningslinjer fra FHI som sier at kommunen skal prioritere å gi ny oppfrisknigsdose til de eldste og sykeste, må vi midlertitig stanse muligheten til å bestille timer for de som er yngre enn 80 år. Det vil komme ny mulighet til å bestille timer når de eldste har fått tilbud om oppfriskningsdose. 

Bestill time for barn 12-15 år: 

På grunn av nye retningslinjer fra FHI som sier at kommunen skal prioritere å gi ny oppfrisknigsdose til de eldste og sykeste, må vi midlertitig stanse muligheten til å bestille timer for de som er yngre enn 80 år. Det vil komme ny mulighet til å bestille timer når de eldste har fått tilbud om oppfriskningsdose. 

Merk deg følgende:  

 • Barn som har gjennomgått covid-19 har god beskyttelse og skal i utgangspunktet ikke ha vaksine.
 • Barn med alvorlig underliggende sykdom bør ta vaksine.  
 • Vi vaksinerer ikke barn som tydelig motsetter seg å få vaksine.
 • Samtykkeskjema: Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet skal ha med seg samtykket til vaksineringen både ved første og ev. andre dose. 

Samtykkeskjema for vaksinasjon av barn og unge som ikke har fylt 16 år (FHI)

Les mer

Må du avbestille timen din?

Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo. Vi får ikke beskjed hvis du krysser av i Helseboka at du er syk. 

Hvis du ikke kan komme til avtalt tid må du gi beskjed til:

 • vaksinesenteret, telefon 94 01 23 10 (for avbestilling og ny time)
 • innbyggertorget, telefon 02178 (kun for avbestilling) 

På grunn av stor pågang ber vi om at du ikke tar kontakt med oss for andre vaksinespørsmål. For generelle spørsmål, ta kontakt med:

 • Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015 (mandag til fredag, kl. 08.00-15.30)

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Etter vaksinering må du vente i 20 minutter på vaksinesenteret. 

Vaksinasjonssted

Kommunen har vaksinasjonssenter i Rådhussvingen 7 i Ski (rett ved siden av Nordre Follo rådhus).  

Fra og med 16. august blir vaksinesenteret flyttet til Langhuset i Gamle Vevelstadvei 34 på Langhus. 

Vaksinetyper

Kommunen benytter to vaksinetyper: Pfizer/BioNTech og Moderna.

Pfizer/BioNTech og Moderna er likestilt, men vi tilstreber å gi den vaksinetypen den enkelte ønsker.

Alle under 18 år får Pfizer. Det er også anbefalt å bruke Pfizer til alle under 30 år.  

Nyttig informasjon

Informasjon om vaksinen

Informasjon fra nasjonale myndigheter