Utskrift av koronasertifikat

Kort fortalt

  • Alle innbyggere med fødselsnummer eller d-nummer kan finne sitt koronasertifikat på Helsenorge.
  • Man må ha Bank-ID/Bank-ID på mobil for å logge seg inn.
  • Personer som ikke har fødselsnummer eller d-nummer eller som ikke kan logge inn på helsenorge, kan henvende seg til Helfo for hjelp til å få utskrift av sertifikatet. 
  • See information in English further down on this page.  

Koronasertifikat

Du må selv sjekke om du har gyldig koronasertifikat på helsenorge.no. Husk at du er selv ansvarlig for å sjekke reglene i landet du skal reise til.  

Les sjekkliste for reiser på helsenorge.no

Trenger du hjelp til å få ut koronasertifikatet?  

Hvis du ikke har mulighet til å ta ut koronasertifikat ditt digitalt, kan du gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikatet ditt, eller ringe til Veiledning Helsenorge.

Bestilling via telefon:

  • Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.
  • Ring Veiledning Helsenorge (svarer på norsk og engelsk).
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag
  • Fra Norge: 23 32 70 00
  • Fra utlandet: +47 23 32 70 00

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil dette bli sendt i posten. Dette kan ta inntil en uke. Gyldighetsdatoen er 90 dager fra utskriftsdatoen.   

Les mer

Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet   

Kommunen tilbyr ikke etterregistrering. Har du fastlege i Norge kan du ta kontakt med legen og høre om vedkommende tilbyr etterregistrering. Eventuelt må du kontakte private helseaktører.

Vaksinasjonskort

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Printing of corona certificate

Log in to Helsenorge here

If you are not able to log in to Helsenorge, you can contact Helfo to get a printout of your corona certificate based on a vaccine and / or a having been infected by Covid-19. You will receive a printout of the corona certificate by post to your address.