Kreftrehabilitering

Kort fortalt

  • Kreftrehabilitering er et tilbud for deg som har hatt eller har en kreftdiagnose.
  • Vi arrangerer kurs for å hjelpe deg å komme tilbake til hverdagen og mestre livet med og etter kreftsykdom. 

Undervisning og treningstilbud

Rehabiliteringen går over seks uker, med ti-tolv deltagere i hver gruppe. Deltagerne får undervisning i relevante temaer samt gruppebasert trening med fysioterapeut. Temaer vi underviser i er  

  • fysisk aktivitet og trening
  • kosthold
  • bivirkninger og senskader
  • mestring
  • nære relasjoner – nærhet og samliv
  • veien videre  

Ta med drikkeflaske, treningsklær og gode sko.  

Treningstilbudet består av varierte timer med forskjellig innhold og omfatter blant annet sirkeltrening, kondisjon- og balansetrening, yoga, psykomotorisk trening og styrketrening. Vi tar individuelle hensyn  ut fra medisinske forhold og dagsform. Regelmessig fysisk aktivitet kan bidra til å redusere bivirkninger av behandlingen, samt opprettholde og bedre funksjonsevne og fysisk form. Det kan også gi økt energi. 

Treningstider høsten 2021

Nytt gruppetilbud starter tirsdag 19. oktober 2021, kl. 09.00-12.00 på Finstadtunet, Kråkstadveien 45 i Ski. Du deltar på undervisning i ca. 60 min etterfulgt av gruppetrening i sal i ca. 60 min. Vi har lagt inn pauser underveis. Det er mulig å ta med matpakke og spise felles lunsj.

Påmeldingsfrist er 5. oktober 2021. 

Hva koster det? 

Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster til du har nådd egenandelsgrensen for frikort. Se på www.helfo.no. Vi sender faktura i etterkant. Du trenger ikke henvisning fra lege. 

Meld deg på eller ta kontakt ved spørsmål:

Telefon: 94 80 23 68 (telefontid kl. 08.30 – 10.30)

Rikke Henriken Fossen

Solfrid Grov

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om kreftrehabilitering på: