Frisklivssentral

Kort fortalt

  • Frisklivssentralen i Nordre Follo gir kunnskapsbasert støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
  • Tilbudet er tverrfaglig, og de ansatte har helse- og idrettsfaglig bakgrunn.

Kontakt oss 
Frisklivssentralen 
Telefon: 45 61 86 78 / 93 27 16 17  

Facebook 
Instagram

frisklivssentralen-logo NFK bredde 750.jpg

Fremmer fysisk og psykisk helse

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende tjeneste. Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. 

Målet er å

  • forebygge eller begrense utvikling av sykdom ved å gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
  • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet.
  • understøtte brukerens egen læringsprosess.
  • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom.
  • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker.
  • styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse.
  • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.

Tverrfaglig tjeneste

De ansatte har ulik fagbakgrunn. Alle som jobber på Frisklivssentralen er helsepersonell eller har idrettsfaglig bakgrunn. Frisklivssentralen samarbeider med og har oversikt over offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og  spesialisthelsetjenesten. Vi leder deg videre når det er aktuelt. Målet er at du fortsetter med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud. 

Helhetlig tilnærming

Vi har en helhetlig tilnærming for å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tilbudene er utformet slik at du kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose. Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV. Du kan også ta ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.

Nyttige nettsider

Oversikten nedenfor blir løpende oppdatert med videosnutter, tips til hverdagsglede, avisoppslag, nyttige lenker og apper.  

Kontaktinformasjon