Fysisk aktivitet på dagtid

Kort fortalt

Kommunen samarbeider med Ski IL Alliansen om to treningstilbud: 

  • Aktiv på dagtid 
  • 60 Pluss

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid Nordre Follo er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV. Tilbudet er for innbyggere og ansatte i Nordre Follo kommune og drives av Ski IL Alliansen i samarbeid med kommunen.

Innmelding og påmelding til grupper gjøres i appen Spond og gruppekode er QDQKQ. 

Timeplan for høsten 2021

Følg med på Facebook   

60 Pluss

Dette er et treningstilbud for innbyggere i Nordre Follo over 60 år. Tilbudet drives av Ski IL Alliansen i samarbeid med kommunen.

Innmelding og påmelding til grupper gjøres i appen Spond og gruppekode er YZRQC

Timeplan for høsten 2021

Følg med på Facebook

Kontaktinformasjon 

Ski idrettspark

Telefon 91 63 87 47