Frisklivssentralen

Kort fortalt

Frisklivssentralen i Nordre Follo gir kunnskapsbasert støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet er tverrfaglig, og de ansatte har helse- og idrettsfaglig bakgrunn.

Kontakt oss på telefon: 45 61 86 78 / 93 27 16 17 eller e-post: frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no

Følg oss på Facebook 

Frisklivssentralen under pandemien

Frisklivssentralen har åpent og tilbyr blant annet tilpasset oppfølging av innbyggere med frisklivsresept og digital trening på Facebook.

Vi planlegger for tiden kurs og grupper. Ta kontakt med oss for å sette deg på interesseliste for 2021.

Aktiv på dagtid og 60 Pluss er avlyst inntil videre.

Telefon: 45 61 86 78 / 93 27 16 17 frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no

Hva er en frisklivssentral?

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste. Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. 

Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse

Målet er å forebygge eller begrense utvikling av sykdom ved å

 • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
 • understøtte brukerens egen læringsprosess
 • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
 • styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Vi tilbyr en tverrfaglig tjeneste

De ansatte har ulik fagbakgrunn. Alle som jobber på Frisklivssentralen, er helsepersonell eller har idrettsfaglig bakgrunn.

Frisklivssentralen samarbeider med og har oversikt over og kjennskap til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Vi leder deg videre når det er aktuelt. Målet er at du fortsetter med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud. 

Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming

Det gjør vi for å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tilbudene er utformet slik at du kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose.

Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV. Du kan også ta ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.

Tilbud hos Frisklivssentralen

Jeg vil endre livsstil (voksen)

Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle eller har utviklet sykdom knyttet til fysisk aktivitet og/eller kosthold. Det kan dreie seg om høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, muskel- og skjelettplager eller hjerte- og karsykdom.   

Du kan bli henvist av fastlegen din, annet helsepersonell og NAV. Du kan også ta ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.

Tilbudet foregår på dagtid, og du må kunne delta på trening med moderat til høy intensitet.

Gruppetilbudet varer i tolv uker og består av 

 • individuell samtale ved oppstart
 • gruppetrening to ganger i uken (ute og inne)
 • temasamlinger hver uke (målsetting, motivasjon, få til endring, fysisk aktivitet, kosthold, smerte, søvn, psykisk helse)
 • mulighet for to til fire individuelle samtaler underveis og ved avslutning

Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling hos for eksempel fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller spesialisthelsetjenesten.

Frisklivsresept

Jeg vil endre livsstil (barn og familie)

Frisklivsresept familie er for barn (opp til 18 år) og deres familie som har behov for endring knyttet til levevaneområdene fysisk aktivitet/inaktivitet og kosthold. Dere kan få henvisning fra helsesykepleier, fastlege. Dere kan også ta kontakt med Frisklivssentralen selv.

Oppfølgingen er i hovedsak foreldreveiledning Frisklivsveileder samarbeider med helsesykepleier på skolen og andre relevante faggrupper. Tilbudet starter med en kartleggingssamtale hvor dere også avtaler videre oppfølging. Temaer det veiledes i er kosthold (måltidsrytme og mengde), grensesetting, fysisk aktivitet og andre relevante temaer. Frisklivssentralen driver ikke treningsgrupper for barn, men anbefaler bruk av ordinært tilbud.

Barn og ungdom med alvorlig fedme, undervekt eller sykdom relatert til mat, følges ikke opp i Frisklivssentralen. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller fastlege.

Jeg sliter med søvnen

Frisklivssentralen tilbyr Stå opp søvnbehandling i gruppe for voksne med insomni. Insomni kjennetegnes av dårlig eller lite søvn enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning. Noen opplever alle disse søvnvanskene, mens andre sliter kun med et av symptomene, for eksempel innsovningsvansker. På dagtid opplever man tretthet, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger og liknende.

Det kan være forhold som gjør at behandlingen ikke passer for alle, og derfor kaller vi inn til en forsamtale for å vurdere dette.  

Ønsker du å mestre hverdagen bedre?

Frisklivssentralen tilbyr Kurs i mestring av belastning (KiB) og Hverdagsglede.

Kurs i mestring av belastning (KiB)
Kurset er for voksne som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. Kurset er basert på kognitiv teori og kunnskap om stress, belastning og mestring. Kurset er ikke ment som terapi, men deltagere lærer verktøy for å påvirke egne tankemønstre.

Kurset går over ti ganger. Før oppstart gjennomfører vi en individuell samtale med deg med informasjon om kurset, hvor vi vurderer om kurset passer for deg.

Hverdagsglede
Kurset handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til en god psykisk helse. En slik endringsprosess handler om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen.

Vil du slutte med tobakk?

På Frisklivssentralen kan du få individuell oppfølging for å slutte med røyk eller snus. Ta kontakt med oss for å avtale en oppstartsamtale.

Har du lyst til å bli mer fysisk aktiv?

Aktiv på dagtid Nordre Follo er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV.

Tilbudet er for innbyggere i Nordre Follo og ansatte i Nordre Follo kommune. Tilbudet koster 250 kroner per semester og drives i samarbeid med Ski IL.

For deg over 60 år finnes det flere tilbud
60 Pluss er lavterskel treningsgrupper i regi av kommunen og Ski IL. Kolbotn seniorsenter har trimpartier flere dager i uka. Flere tilbud finner du i lenger ned.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid Nordre Follo er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV. Tilbudet er for innbyggere i Nordre Follo og ansatte i Nordre Follo kommune. Tilbudet koster 250 kroner per semester og drives i samarbeid med Ski IL.

Etter at du har meldt deg på og betalt, blir du invitert til å bruke appen Spond for å melde deg på enkeltgrupper. På grunn av koronasituasjonen må du fortsatt melde deg på gruppetrening.  

60 Pluss

60 Pluss er et treningstilbud for innbyggere i Nordre Follo over 60 år. Tilbudet koster 500 kroner per semester og drives i samarbeid med Ski Il Alliansen.

Etter at du har meldt deg på og betalt, blir du invitert til å bruke appen Spond for å melde deg på enkeltgrupper. På grunn av koronasituasjonen må du fortsatt melde deg på gruppetrening.  

Du kan gjerne ta en prøvetime før du bestemmer deg. Møt opp på en av aktivitetene og gi beskjed til instruktøren.

Trivselsregler

 1. Vis frem kvittering for at du har betalt ved oppmøte på alle grupper, også hos Friskis&Svettis. Kvittering får du på e-post når du registrerer deg og betaler.
 2. Møt presis til aktiviteten av hensyn til instruktører og andre deltagere i gruppen. Å komme for sent kan medføre at du ikke kan delta på den gruppen.
 3. Følg instruktørens anvisninger og de reglene som finnes på treningsstedet.
 4. Opptre vennlig og høflig og ta hensyn til andre. Ta godt imot nye deltagere.
 5. På Family er det kun mulig å delta på Aktiv på dagtid sine timer. Skriv deg på liste i resepsjonen. Ta med hengelås.
 6. Det er plass til 15 personer i bassenget på Høyås og 25 personer på Finstadtunet og Langhus bad. Du melder deg på ved å skrive deg på liste på stedet hver gang. Det er kun lov å skrive seg selv på listen. Alle skal dusje før bassengtrening, helt uten badetøy. Følg øvrige regler for det enkelte sted. Det er ikke mulighet til å benytte boblebadet på Finstadtunet. På Høyås er det badstue. Merk deg at denne er for både kvinner og menn.
 7. Brudd på trivselsreglene kan medføre advarsel eller utestengelse.

Det finnes flere tilbud om trening i regi av Nordre Follo kommune og i lag og foreninger. Noen av dem kan du lese om her:

Følg Frisklivssentralen på Facebook

Der finner du nyttig informasjon og kan delta i digitale treningsgrupper:

Frisklivssentralen Nordre Follo

Nyttige nettsteder 

Oversikten nedenfor blir løpende oppdatert med videosnutter, tips til hverdagsglede, avisoppslag, nyttige lenker og apper.  

Kontaktinformasjon

Waldemarhøy
Telefon: 45 61 86 78

Tårnåsen aktivitetssenter
Telefon: 93 27 16 17

Frisklivssentralen i Nordre Follo  

Følg oss på Facebook (Frisklivssentralen Nordre Follo)