Frisklivssentralen

Kort fortalt

Frisklivssentralen i Nordre Follo gir kunnskapsbasert støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet er tverrfaglig, og de ansatte har helse- og idrettsfaglig bakgrunn.

Kontakt oss på telefon: 45 61 86 78 / 93 27 16 17 eller e-post: frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no

Følg oss på Facebook 

Høstfrisk 

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse arrangerer Frisklivssentralen gratis trening for voksne innbyggere i Nordre Follo i uke 40.
Se timeplanen og meld deg på! 

Hva er en frisklivssentral?

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste. Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. 

Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse

Målet er å forebygge eller begrense utvikling av sykdom ved å

 • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
 • understøtte brukerens egen læringsprosess
 • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
 • styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Vi tilbyr en tverrfaglig tjeneste

De ansatte har ulik fagbakgrunn. Alle som jobber på Frisklivssentralen, er helsepersonell eller har idrettsfaglig bakgrunn.

Frisklivssentralen samarbeider med og har oversikt over og kjennskap til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Vi leder deg videre når det er aktuelt. Målet er at du fortsetter med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud. 

Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming

Det gjør vi for å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tilbudene er utformet slik at du kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose.

Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV. Du kan også ta ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.

Frisklivsresept

Jeg vil endre livsstil (voksen)

Fisklivsresept er for deg som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle eller har etablert sykdom knyttet til fysisk aktivitet og/eller kosthold. Det kan dreie seg om høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, muskel- og skjelettplager eller hjerte- og karsykdom. Du kan bli henvist av fastlegen din, annet helsepersonell og NAV. Du kan også ta direkte kontakt med Frisklivssentralen. Tilbudet foregår på dagtid, og du må kunne delta på trening med moderat til høy intensitet. Vi har fortløpende oppstart av nye deltagere.

Gruppetilbudet varer i tolv uker og består av

 • individuell oppstartssamtale og testing
 • gruppetrening to ganger i uken (ute og inne)
 • fem temasamlinger
 • mulighet for to til fire individuelle samtaler underveis
 • individuell avslutningssamtale og testing

Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling hos for eksempel fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller spesialisthelsetjenesten.

Frisklivsresept  

Jeg vil endre livsstil (barn og familie)

Frisklivsresept familie er for barn (opptil 18 år) og deres familie som har behov for endring knyttet til levevaneområdene fysisk aktivitet/inaktivitet og kosthold. Dere kan få henvisning fra helsesykepleier og fastlege, eller ta kontakt med Frisklivssentralen. 

Oppfølgingen er i hovedsak foreldreveiledning

Frisklivsveileder samarbeider med helsesykepleier på skolen og andre relevante faggrupper. Tilbudet starter med en kartleggingssamtale hvor dere også avtaler videre oppfølging. Temaer det veiledes i er kosthold (måltidsrytme og mengde), grensesetting, fysisk aktivitet og andre relevante temaer. Frisklivssentralen driver ikke treningsgrupper for barn, men anbefaler bruk av ordinært tilbud. Barn og ungdom med alvorlig fedme, undervekt eller sykdom relatert til mat følges ikke opp i Frisklivssentralen. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller fastlege.  

Kurs og temastunder

Jeg sliter med søvnen

Frisklivssentralen tilbyr Stå opp – søvnbehandling i gruppe for voksne med insomni. Insomni kjennetegnes av dårlig eller lite søvn på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning. Noen opplever alle disse søvnvanskene, mens andre sliter kun med et av symptomene, for eksempel innsovningsvansker. På dagtid opplever man tretthet, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger og liknende. Det kan være forhold som gjør at behandlingen ikke passer for alle, og derfor kaller vi inn til en forsamtale for å vurdere dette. 

Kurset starter 14. september 2021. 

Ønsker du å mestre hverdagen bedre?

Frisklivssentralen tilbyr kurset Hverdagsglede.

Hverdagsglede

Kurset handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser og hvordan det bidrar til en god psykisk helse. En slik endringsprosess handler om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen. Sammen med Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) tilbyr vi Kurs i mestring av Depresjon/Belastning og kurs i Bekymringsmestring.  

Vil du slutte med tobakk?

På Frisklivssentralen kan du få individuell oppfølging for å slutte med røyk eller snus. Ta kontakt med oss for å avtale en oppstartsamtale. Vi arrangerer også kurs for deg som ønsker å slutte helt med snus eller røyk. Kurset starter 2. september 2021.

Jeg vil justere kostholdet mitt

Bra Mat for bedre helse er et kurs for deg som ønsker inspirasjon og kunnskap til å endre dine kostvaner. Kurset består av både teori og praksis. Vi fokuserer på de små endringene som kan føre til varige endringer i kostholdet. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og bygger på de nasjonale kostrådene. Kurset passer for deg som ønsker å:

 • lære mer om sunt kosthold
 • vil gi familien et sunnere kosthold
 • trenger energi til daglige gjøremål
 • ønsker vektkontroll
 • har høyt blodtrykk/diabetes eller står i fare for å få det

Har du lyst til å bli mer fysisk aktiv?

Aktiv på dagtid Nordre Follo

Aktiv på dagtid er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV. Tilbudet er for innbyggere i Nordre Follo og ansatte i Nordre Follo kommune. Tilbudet koster 250 kroner per semester og drives i samarbeid med Ski IL.

For deg over 60 år finnes det flere tilbud

60 Pluss er lavterskel treningsgrupper i regi av kommunen og Ski IL. Kolbotn seniorsenter har trimpartier flere dager i uka. Flere tilbud finner du i lenger ned.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid starter opp igjen 23. august, med en timeplan tilpasset smittevern. Prisen er kr. 250 + kr. 8 i omkostninger. Innmelding og påmelding til treningsgrupper skjer i appen Spond. 

Aktiv på dagtid Nordre Follo er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV. Tilbudet er for innbyggere og ansatte i Nordre Follo kommune og drives av Ski IL Alliansen i samarbeid med kommunen.

Hvordan bli medlem?
Last ned Spond (en app) og bruk gruppekode QDQKQ. Du betaler deltakeravgift i Spond og får så mulighet til å melde deg på treningsgrupper. På grunn av Covid-19 er det begrenset antall plasser på en del av gruppene, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Påmelding åpner kl 09.00 dagen før og fredag kl 09.00 for mandagsgruppene.

Følg med på Facebook 

Kontaktinformasjon

60 Pluss

60 Pluss startet opp igjen 23. august, med en timeplan tilpasset smittevern. Prisen er kr. 500 + kr. 15 i omkostninger. Innmelding og påmelding til treningsgrupper skjer i appen Spond.

60 Pluss er et treningstilbud for innbyggere i Nordre Follo over 60 år. Tilbudet drives av Ski IL Alliansen i samarbeid med kommunen.

Hvordan bli medlem?
Last ned Spond (en app) og bruk gruppekode YZRQC. Du betaler deltakeravgift i Spond og får så mulighet til å melde deg på treningsgrupper. På grunn av Covid-19 er det begrenset antall plasser på en del av gruppene, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Påmelding åpner kl 09.00 dagen før og fredag kl 09.00 for mandagsgruppene.

Følg med på Facebook

Det finnes flere tilbud om trening i regi av Nordre Follo kommune og i lag og foreninger. Noen av dem kan du lese om her:

Kontaktinformasjon

Følg Frisklivssentralen på Facebook

Der finner du nyttig informasjon og kan delta i digitale treningsgrupper:

Frisklivssentralen Nordre Follo

Nyttige nettsteder 

Oversikten nedenfor blir løpende oppdatert med videosnutter, tips til hverdagsglede, avisoppslag, nyttige lenker og apper.  

Kontaktinformasjon

Waldemarhøy
Telefon: 45 61 86 78

Tårnåsen aktivitetssenter
Telefon: 93 27 16 17

Frisklivssentralen i Nordre Follo  

Følg oss på Facebook (Frisklivssentralen Nordre Follo)