Slik snakker du med barn om krig

Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Se Redd Barnas syv råd for hvordan du snakker med barna om krig.

Regjeringen har ikke meldt om endret trusselbilde for Norge, og befolkningen kan leve som normalt. Nordre Follo kommune følger rådene til nasjonale myndigheter.

Mange barn opplever krig som skremmende og vanskelig. De hører og ser nyhetssendinger som daglig bringer sterke bilder og reportasjer av menneskelige lidelser. 

Redd Barnas erfaring er at voksne i større grad bør snakke med barn om kriger og konflikter når disse eksponeres i media, fordi dette gjør barna tryggere. 

Helsetjenester for barn, unge og foresatte

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til barn, unge og foresatte. Ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen eller helsestasjonene hvis du trenger noen å snakke med. 

Se også oversikt ov ulike hjelpetelefoner

Sist endret: 29.03.2022