Slik kan du hjelpe

Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene med sorg og alvor. Her er en oversikt over hvordan du kan hjelpe.

Regjeringen har ikke meldt om endret trusselbilde for Norge, og befolkningen kan leve som normalt. Nordre Follo kommune følger rådene til nasjonale myndigheter.

Se oversikt over hvordan du kan hjelpe på frivillig.no:
Frivillig.no - krig i Ukraina

Har du bolig du ønsker å leie ut?

Vi vet ikke hvor mange bosteder vi vil trenge, men har du en ledig bolig du ønsker å leie ut, så ønsker vi å vite om det. 

Du kan sende e-post til Kvalifiseringssenter@nordrefollo.kommune.no. Husk å ikke oppgi personsensitiv informasjon.

Kan du ukrainsk og ønsker å hjelpe til som tolk?

Kan du ukrainsk og kan hjelpe til å oversette fra ukrainsk til norsk eller engelsk, så ønsker vi å høre fra deg. 

Du kan sende e-post til Kvalifiseringssenter@nordrefollo.kommune.no. Husk å ikke oppgi personsensitiv informasjon.

Innsamling av utstyr og klær

Kommunen har et utstyrslager for nyankomne flyktninger. I perioder er det behov for å samle inn mer klær og utstyr, da vil vi gå ut med informasjon om dette på kommunens nettside, sosiale medier og i lokalavisene. 

Hvis du har noe du ønsker å donere, kan du ta kontakt med Kjersti Emilie Hoff fra flyktningtjenesten på 984 00 984.

Kartlegging av frivillig hjelp

Mange lurer på hvordan de kan bidra for å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Vi kartlegger nå hva frivillige organisasjoner, foreninger og innbyggere kan og ønsker å bidra med.

Hva kan din organisasjon eller forening bidra med for flyktninger fra Ukraina?
Under finner du et skjema som vi ønsker du skal fylle ut og sende oss. Det vil oppstå forskjellige behov i en god stund fremover, og vi er helt avhengige av våre frivillige for at vi skal kunne ta imot og ta vare på flyktningene. Tusen takk for all bistand og engasjement!  

Skjema for organisasjoner og foreninger

Ønsker du å bidra i forbindelse med flyktninger fra Ukraina?
Det er mange innbyggere som ønsker å bidra til at flyktninger fra Ukraina skal bli godt tatt vare på. Det setter vi stor pris på! For at vi skal få en god oversikt over hva dere kan bidra med, ber vi dere om å fylle ut og sende inn skjemaet under. Når behovene oppstår vil vi ta kontakt. Da får vi til et godt samarbeid om å ivareta flyktningene.

Skjema for innbyggere

Sist endret: 03.06.2022