Ta kontakt med kommunen

Kort fortalt

 • Ring 45 83 30 02 for å få kontakt med Nordre Follo kvalifiseringssenter (flyktningetjenesten).
 • Ring 40 02 24 09 for å få kontakt med flyktninghelsetjenesten.
 • Ta kontakt med flyktningetjenesten for utdeling av klær og utstyr.
 • Nordre Follo kvalifiseringssenter (flyktningetjenesten)
  Telefon 45 83 30 02.
 • Du kan også ta kontakt med Marianne Bockelie, telefon 45 21 11 42. 
 • Flyktninghelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til flyktninger, asylsøkere, enslige mindreårige og familiegjenforente som bosettes i Nordre Follo kommune.
  Du kan ringe oss på telefon 40 02 24 09 for helsesamtale og henvisning til tuberkulosekontroll. Vi svarer på telefonen på hverdager fra kl. 08.00–11.30 og mellom kl. 12.00–14.00.
 • Ved behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med Follo legevakt på telefon 116 117.
 • Kontaktinformasjon og besøksadresse til ankomstsenteret i Råde på politiet.no.  
 • Flyktninger som har behov for klær og utstyr kan ta kontakt med flyktningveileder Kjersti Hoff på tlf 98 40 09 84.