Søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatboende

Kort fortalt

IMDi bosetter privatboende som er i målgruppen for å bli bosatt med offentlig hjelp. Med privatboende menes tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, eller personer som aldri har bodd i mottak.

Søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatboende

Du må ha en oppholdstillatelse for å bli bosatt med offentlig hjelp, og tillatelsen må være gitt på bakgrunn av en søknad om beskyttelse. Du må selv søke om bosetting med offentlig hjelp. Hvis du ikke tar kontakt med IMDi innen seks måneder etter at du fikk informasjon fra politiet om vedtaket om oppholdstillatelse, mister du muligheten til å bli bosatt med offentlig hjelp.

Du vil kun få ett tilbud om bosetting og du kan få tilbud om bosetting i hvilken som helst kommune i Norge.

Les mer og finn søknadsskjema på IMDis nettsider.