Registrering når du kommer til Norge

Kort fortalt

Alle flyktninger fra Ukraina skal registere seg hos Politiets utlendingsenhet.

Alle flyktninger skal registrere seg hos politiet når de kommer til Norge. 

Ved ankomstsenteret vil du få helsesjekk og bli registrert. Dette gjelder også de som allerede bor privat hos kjente i Nordre Follo kommune. 

Se mer informasjon på politiets nettside. 

Ved behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med Follo legevakt.