Midlertidig alternativ mottaksplass

Kort fortalt

Ukrainere som ønsker å bo privat, som et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering, kan søke UDI om støtte.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har en egen søknadsordning for ukrainske flyktninger som ønsker å bo privat, som et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Søke om alternativ mottaksplass

Du kan søke om alternativ mottaksplass ved å ta kontakt med 
Nordre Follo kvalifiseringssenter (flyktningetjenesten)
Telefon: 45 83 30 02 

Du kan også ta kontakt med
Marianne Bockelie  
Telefon: 45 21 11 42

Søknadsskjema om alternativ mottaksplass finner du på udi.no.