Torgmarked i Ski sentrum

Kort fortalt

 • På torgmarkedet i Ski kan man selge alt fra gjenbruksvarer og håndverksprodukter til gårdsutsalg.
 • Vi håper at torgmarkedet kan gjenopptas i løpet av våren hvis smittesituasjonen tillater det. 

Vil du leie markedsplass? 

 • Markedet arrangeres lørdager kl. 11.00–15.00 fra og med 27. juni (hvis det ikke er andre arrangementer på torget).
 • Aldersgrense er 18 år.  
 • Du får leie en markedsplass på 9 kvm. Det er 1,20 m mellom hver plass.
 • Dette er nå gratis på grunn av begrensede plasser av hensyn til smitte. En plass koster normalt 200,-
 • Påmelding må skje innen fredag kl. 12.00 før markedsdag. 
 • Du melder deg på ved å reservere plass i Bookup.no. Søk etter Torgplass i Ski. Skriv hva du ønsker å selge.
 • Hvis du har meldt deg på, men ikke kan komme, må du melde fra om dette innen kl. 12.00 før markedsdag. 
 • Hva kan du selge/bidra med?
  • Gjenbruk – klær og gjenstander som er rene og har god kvalitet.  
  • Håndverk – gjenstander med god kvalitet - søm, trevirke, bilder osv.  
  • Gårdsutsalg – matvarer i emballasje (ikke kioskutsalg). 
  • Underholdning, for eksempel en minikonsert, danseoppvisning el. 
 • Alle deltagere må ta med eget bord/stativ/telt.
 • Hvis du skal selge matvarer, for eksempel egg, kan du få tilgang på strøm, men du må ha med eget kjøleskap\fryseboks.
 • Du kan rigge plassen fra kl. 10.00 og må lesse av utstyr før kl. 10.30. Torget må være ryddet til kl. 16.00.
 • Lokale lag og foreninger kan også ha utsalg. De betaler ikke avgift hvis inntekten i sin helhet går til laget/foreningen. 

Ordensregler for torghandel 

 • Deltagere på markedet skal vise hensyn til de andre deltagerne.    
 • Salgsutstyr skal ikke være til sjenanse for omgivelsene og må fjernes etter stengetid. 
 • Etter stengetid må leietakerne rydde vekk alle varer, salgsutstyr, bord, kasser mv. og sørge for at salgsplassen er rengjort innen kl. 16.00.  
 • Leietakere kan ikke benytte søppelkassene på Torget, da disse er ment for besøkende.   
 • Nordre Follo kommunes representant kan bortvise leietakere som bevisst bryter ordensreglene.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om leie, kontakt
Marianne Nilsen
Telefon 94 84 41 73