Frivilligbørs

Kort fortalt

 • En arena for samarbeid mellom næringsliv, frivillige, lag og foreninger og kommunen.
 • Et internasjonalt konsept som legger til rette for mer samarbeid på tvers.
 • Aktørene møtes ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid.
 • Mer informasjon finner du på nettsiden frivilligbors.no.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Anne Solhaug, leder av Oppegård Frivilligsentral på epost anne.solhaug@nordrefollo.kommune.no eller Ida Skjerve på epost ida.skjerve2@nordrefollo.kommune.no 

Mer informasjon finner du på nettsiden frivilligbors.no. 


Hvorfor bør næringslivet delta? 

 • Bli med på et internasjonalt fenomen.
 • La din bedrift bli mer synlig.
 • Vis bedriftens verdier i praksis og at dere er med på å bygge lokalsamfunnet Oppegård.
 • Møt spennende mennesker med andre perspektiver og bli kjent med kommunen på en ny måte.
 • Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring.
 • Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding.
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.

Hvorfor bør frivillige delta?

 • Vis hva dere brenner for i lokalsamfunnet.
 • Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd.
 • La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere.
 • Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum.
 • Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt.
 • Møt spennende mennesker og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.

Hvorfor bør offentlige virksomheter delta?

 • Vær synlig og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.
 • Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre.
 • Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter.
 • Bidra til mer og bedre samspill på tvers.
 • La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet.
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.