Om prosjektet

Nordre Follo har sammen med Stad kommune, Telemarksforskning og konsulentselskapet TINKR fått midler fra Forskningsrådet til prosjektet Den samskapende kommune.

Nordre Follo kommune deltar i forskningsprosjektet Den samskapende kommune sammen med Stad kommune, Telemarkforskning og Tinkr.

Formålet med prosjektet er å løse de sammensatte og komplekse samfunnsutfordringene som kommune-Norge, og dermed også Nordre Follo, står overfor.

Det vil være en trangere økonomi, økte forventninger fra innbyggere og utfordringer som må løses på tvers av tjenestene.

Prosjektets hovedmål

Prosjektets hovedmål er å skape en samarbeids- og endringskultur slik at vi får samskapende innovasjon som arbeidsmetode i lokalsamfunnsutviklingen. Dette betyr at vi i større grad skal involvere innbyggere og andre aktører i utviklingen av kommunen.

Prosjektets varighet og oppstart

Prosjektet skal gå over tre år.

Prosjektene startet opp i januar 2021 med deltakelse fra folkevalgte, ansatte, innbyggere/næringsliv/frivillige.

Sist endret: 08.06.2021