Om prosjektet

Hvordan kan vi løse de komplekse samfunnsutfordringene som Nordre Follo står overfor?

Nordre Follo kommune deltar i forskningsprosjektet Den samskapende kommune sammen med Stad kommune, Telemarkforskning og Tinkr.

Målet med prosjektet er å løse de sammensatte og komplekse samfunnsutfordringene som Nordre Follo, og de andre kommunene i Norge, står overfor.

Det vil være en trangere økonomi, økte forventninger fra innbyggere og utfordringer som må løses på tvers av tjenestene.

Prosjektets hovedmål

Prosjektets hovedmål er å skape en samarbeids- og endringskultur slik at vi får samskapende innovasjon som arbeidsmetode i utviklingen av lokalsamfunnet. Dette betyr at vi i større grad skal involvere innbyggere og andre aktører i utviklingen av kommunen.

Samskaping betyr at offentlige og private aktører samarbeider gjennom å dele kunnskap og ressurser med hverandre (Torfing, Sørensen og Røiseland, 2016).

Gjennom samskaping mobiliserer vi kunnskap, erfaringer og ressurser hos innbyggere, næringsliv og frivillighet, for å løse viktige utfordringer sammen.

Prosjektets varighet og oppstart

Prosjektene startet opp i januar 2021 med deltakelse fra folkevalgte, ansatte, innbyggere, næringsliv og frivillige.

Prosjektet skal gå over tre år.

Sist endret: 03.02.2023